Přehled aktivit místních skupin v roce 2016

Zprávy o činnosti místních skupin Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Ústí nad Labem a Zlín za rok 2016

Deset a více členů, kteří žijí či pracují na jednom území, může se souhlasem Rady Mensy založit místní skupinu. Místní skupina má určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další zajímavé akce. Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů, mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina zřizuje svoji konferenci v intranetu Mensy. Za činnost místních skupin a podporu při zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu Mensy odpovídá Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou či námětem týkajícím se místních skupin. Do konference místní skupiny se můžete zapojit po přihlášení do intranetu Mensy.

MS Brno

Kromě pravidelných měsíčních setkání s povídáním a hraním her se pořádaly v uplynulém roce i další akce. Povětšinou to byly sportovní akce, ale i exkurze a přednášky. Rád bych tímto poděkoval všem jejich organizátorům a doufám, že i v příštím roce se sejdeme při dalších zážitcích.

Zájemci o účast v místních aktivitách se mohou přihlásit do konference MS Brno nebo sledovat naše internetové stránky.

Předseda: Pavel Terber
Kontakt: brno@mensa.cz, +420 604 750 324
Konference: ms-brno@mensa.cz, 277 odběratelů, 56 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každé třetí pondělí v měsíci od 19:00 v salonku restaurace Plzeňský dvůr, Šumavská 29a, Brno – Královo Pole; od 17:00 herní předvečer

MS České Budějovice

Lucie Malechová

Místní skupina České Budějovice v roce 2016 uspořádala několik akcí. V lednu jsme představili Mensu ČR a naši místní skupinu na dni otevřených dveří na Gymnáziu Česká. V únoru nás pan Dipl. Geol. Arne Springorum, MSc., MBA, přesvědčil, že svět může být lepší, a představil nám The Hunger Project. V dubnu jsme částečně navázali s tématem Ekonomika daru, kde nás koučka Iveta N. Vrbová ujistila, že i darováním můžeme zbohatnout. V květnu se někteří naši členové zúčastnili Šifrovačky, buď jako soutěžící, nebo pomáhali s organizací. Každopádně jsme se každé první úterý v měsíci scházeli na pravidelných setkáních, v srpnu se uskutečnila i valná hromada. Každou třetí středu v měsíci (kromě prázdnin) probíhalo také odpoledne plné her na Gymnáziu Česká, kde jsme představili a hlavně si zahráli mnoho neobvyklých her. V září jsme pro širokou veřejnost připravili hru Labyrint a v listopadu show verzi krajského kola Logické olympiády. V prosinci bychom ještě rádi shodili pár kuželek a pak už se budeme těšit na rok přicházející. Snad bude minimálně tak zajímavý, jako byl ten letošní.

Plány MS ČB na rok 2017

Co připravujeme na rok 2017? Určitě chceme udržet pravidelné schůzky, takže všichni, kdo se s námi budou chtít setkat, mohou za námi přijít každé první úterý v měsíci od 17:30 do Pizzerie Regina, Krajinská 41, České Budějovice. Pokud bychom náhodou změnili místo, tak dáme určitě vědět. Další možností se potkat bude pravidelné odpoledne plné her každou třetí středu v měsíci od 15:30 na Gymnáziu Česká 64, České Budějovice. Přijďte porazit Pavla v Go! Anebo si jen zahrát nějakou jinou hru. Máme jich dost. : Vzhledem k tomu, že se nám docela slušně rozrůstá základna mensovních maminek a miminek, tak bych ráda uspořádala (nejen pro ně) i setkání v nějakou pro děti rozumnější denní dobu a na nějakém pěkném místě, kde bychom mohli děti vypustit a trochu si od nich odpočinout. Přijímám proto návrhy, kde bychom se mohli sejít s dětmi. Kromě těchto akcí bychom rádi zopakovali hru Labyrint a určitě vypukne i jubilejní 10. ročník Logické olympiády, kterého se doufám opět chopíme s plným nasazením. Také doufám, že se nám podaří uspořádat nějakou zajímavou přednášku a třeba zase nějaké vánoční bowlování. O všem zajímavém budeme včas informovat. A samozřejmě, pokud by naši členové měli nějaké nápady a náměty, co bychom mohli společně podniknout, tak jsem jedno ucho.

Předseda: Lucie Malechová
Kontakt: budejovice@mensa.cz, +420 607 591 599
Konference: ms-budejovice@mensa.cz, 70 odběratelů, 30 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci v Pizzerii Regina v Českých Budějovicích

MS Hradec Králové

Věra Heřmanová

I v právě končícím roce 2016 vyvíjela hradecká místní skupina různorodou činnost. Největší akcí, kterou MS Hradec Králové uspořádala, bylo jarní celostátní setkání v Teplicích nad Metují. Krom této mimořádné akce jsme se věnovali pravidelným aktivitám. První úterý v měsíci v restaurantu Satchmo probíhaly pravidelné schůzky MS. Ani v letošním roce jsme během léta neopomněli navštívit indickou restauraci. Začátkem listopadu jsme organizačně zajistili krajské kolo Logické olympiády. V prosinci nás čeká tradiční turnaj v bowlingu a návštěva divadla.

Na pravidelných i mimořádných akcích rádi uvidíme nové tváře z Hradce Králové i z bližšího či vzdálenějšího okolí. Zájemci o aktivity hradecké MS mohou získat informace odebíráním konference MS Hradec Králové.

Předseda: Věra Heřmanová
Kontakt: hradec@mensa.cz, +420 721 333 979
Konference: mms-hradec@mensa.cz, 71 odběratelů, 22 zprávy za rok
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci od 18 hodin v restaurantu Satchmo; náplní je hraní deskových her, debaty na aktuální témata a plánování dalších společných aktivit

MS Karlovy Vary

Karlovarská skupina se v uplynulém roce scházela velice nepravidelně. O to větší bylo nadšení při společných chvilkách. Úspěšně se začala rozvíjet spolupráce s MS Plzeň. Ať již to byly společné akce, nebo aktivní pomoc při přípravě a pořádání celostátního setkání členů Mensy v Plzni. Opět se nám podařila organizace Logické olympiády, neboť se díky aktivitě členů do soutěže zapojuje stále více základních a středních škol. Také se nám daří získávat díky aktivitám v kraji více sponzorů na ceny pro soutěžící. Mezi nejatraktivnější akce se jistě zařadila příprava celostátního setkání členů Mensy, kdy jsme při grilování připravovali s Plzeňáky soutěže, kvízy a další organizační věci. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Parkhotelem Sokolov, kde využíváme IQ klubovnu s hlavolamy. Těším se na všechny členy MS Karlovy Vary při organizování akcí v roce 2017.

Předseda: Petr Čavojský
Kontakt: vary@mensa.cz, +420 724 046 888
Konference: ms-vary@mensa.cz, 35 odběratelů, 1 zpráva za rok
Pravidelné schůzky: nejsou

MS Olomouc

Předseda: Dušan Fürst
Kontakt: olomouc@mensa.cz, +420 724 593 140
Konference: ms-olomouc@mensa.cz, 77 odběratelů, 47 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každé druhé úterý v měsíci od 18:00 v nekuřáckém salonku restaurace Grand Zora klub, U Stadionu 6, Olomouc (je mírně schovaná mezi budovami s nápisy Lingua)

MS Ostrava

V roce 2016 se konalo mnoho pravidelných akcí, v březnu badminton, v květnu cyklovýlet, po kterém měl navazovat minigolf, ale vlivem počasí jsme skončili v aquaparku. Minigolf se konal na druhý pokus v září. V červenci jsme si zahráli mölkky a v srpnu se někteří členové potkali s účastníky EMAGu v rámci After EMAG tour. V listopadu si prohlídneme (pozn.: ještě neprohlídli, ale v době vydání už bude po akci) Velký Svět techniky a v prosinci bude tradiční bowling.

Tento článek píšu již naposledy, protože v dubnu 2017 se bude konat VH MS Ostrava, kde se bude konat volba nového předsedy(kyně), místopředsedy(kyně) a pokladníka.

Dále se v roce 2017 budou konat pravidelné akce jako badminton, ping-pong, cyklovýlet, minigolf a bowling. Vše bude záležet na novém vedení MS Ostrava..

MS Ostrava se schází pravidelně první úterý v měsíci od 18 hod. v Čajovně u Sýkorova mostu, vítáme všechny známé i neznámé tváře.

Předseda: Hana Vantuchová
Kontakt: ostrava@mensa.cz, +420 737 903 740
Konference: ms-ostrava@mensa.cz, 109 odběratelů, 20 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci v 18:00 v Čajovně u Sýkorova mostu, 28. října 2, Ostrava 1

MS Pardubice

Jana Hřebíčková 2014

Nový rok jsme zahájili návštěvou indické restaurace Ganga v Pardubicích a v duchu mezinárodních gurmánských zážitků se nesla i většina následujících letošních schůzek. Ochutnali jsme lahodné francouzské, indické a rybí speciality. A nepotřebovali jsme k tomu pouze mezinárodní restaurace. To, že v kavárně Evropa zrovna připravovali vynikající speciality z mečouna, byla čistě náhoda, tak proč ji nevyužít? Kromě pravidelných schůzek a mezinárodních i národních ochutnávek opět proběhl pod taktovkou SIGu Outdoors oblíbený Rampouchový memoriál v České Třebové a kromě toho nás jako každý rok Jarda pozval na svoji zahrádku k tradičnímu grilování. Kromě grilovaného vepříka nám připravil svoji specialitu v podobě výborného kuskusového salátu. Naopak zcela netradiční byla úniková hra v Pardubicích, během níž jsme zachránili svět, a to tak, že jsme deaktivovali jadernou pumu sestrojenou šíleným vědcem Willbrandem. To se nám zalíbilo natolik, že jsme se rozhodli to zopakovat a odhalit osudové tajemství válečného důstojníka Gronicha v další únikové hře. Říjen byl opět zcela tradiční, neboť proběhlo velké testování IQ při příležitosti pardubických městských slavností a finišovala příprava na krajské kolo Logické olympiády. Letos nás tedy ještě čeká Logická olympiáda, i když v době, kdy čtete tyto řádky, ji už máme, doufám, že úspěšně, za sebou. Prosincová vánoční besídka bude příjemnou tečkou za letošním rokem. Pokud se s námi chcete sejít, najdete nás každý druhý pátek v měsíci vždy od 18:00 v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Předseda: Jana Hřebíčková
Kontakt: pardubice@mensa.cz, +420 602 465 747
Konference: ms-pardubice@mensa.cz, 72 odběratelé, 50 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každý druhý pátek v měsíci od 18:00 hodin, Evropský spolkový dům, Pernštýnské nám. 54, Pardubice

MS Plzeň

Plzeňská místní skupina se v letošním roce schází ve velmi hojném počtu, který se často pohybuje kolem dvacítky. Pravidelné měsíční schůzky jsou však jen částí našich aktivit, vídáme se i na dalších akcích:

O prázdninách jsme se sešli na grilovačce, která byla tentokrát obohacená o výtvarné umění. Všichni se pustili s nožem, škrabkou či dlátem do vyřezávání zeleniny a přeměnili lilek, celer či ředkvičky na různé maskoty nebo zvířátka. V ladné velrybě s vodotryskem jste málem nepoznali cuketu, melouny se proměnily v radní. Ne však na dlouho, výborné byly totiž nejen vzhledově.

Říjnovou schůzku jsme pojali sportovně a obsadili dvě bowlingové dráhy v bývalé papírně. Nadšení pro hru bylo tak veliké, že někteří museli házení koulemi opustit. Zranění hráči však byli okamžitě nahrazováni novými. Jakmile jsme vyzuli bowlingové boty, už se plánovala další sportovní akce. Tou je listopadový laser game (v době uzávěrky časopisu blízká budoucnost).

Pro některé z nás byl říjen již třetím rokem také ve znamení noční akce Plzeňská šifrovačka. Dva naše týmy a několik dalších členů jako součást jiných týmů vydrželo od večera do rána putovat Plzní a řešit rafinované šifry.

Listopad je samozřejmě ve znamení Logické olympiády, jejíž krajské kolo díky účasti dostatečného počtu organizátorů mohlo proběhnout včetně vyhlášení výsledků a předání cen na místě, což dodává soutěži na atraktivnosti. Děkuji všem za odvedenou práci a za čas věnovaný této akci, což bylo pro mnohé několik dnů po skončení celostátního setkání nemalou zátěží.

Právě zmíněné celostátní setkání v Plzni bylo pro naši místní skupinu symbolem roku 2016. Ve spolupráci s MS Karlovy Vary a některými členy MS Praha se podařilo úspěšně zorganizovat čtyřdenní program, na který budou doufám všichni účastníci rádi a dlouho vzpomínat. Příprava probíhala celé měsíce, organizátoři testovali snad vše – od návštěvy hřbitova přes šití plcha a focení na trase bojové hry po ochutnávku modrých kaší. Na vlastní kůži tak vyzkoušeli nástrahy chystané pro účastníky. Velké poděkování za všechny zúčastněné a nekonečný obdiv si zaslouží Zuzka Kořínková jako hlavní organizátor celého setkání. Po celou dobu cílevědomě, pevně a přitom korektně vedla přípravy na setkání. Na úspěchu akce se podílelo mnoho dalších organizátorů, kteří strávili desítky a stovky hodin programováním, přípravami materiálu a techniky, péčí o finance, záležitostmi kolem ubytování a stravování a dalšími činnostmi. Vám všem patří poděkování.

Závěrem zbývá dodat přání, abychom se i nadále rádi vídali a navíc mezi námi vítali nové členy, které osloví aspoň některá z různorodého spektra akcí. Nebojte se přijít mezi nás.

Předseda: Věra Hellerová
Kontakt: vera.hellerova@mensa.cz, +420 604 537 994
Konference: ms-plzen@mensa.cz, 115 odběratelů, 73 zprávy za rok
Pravidelné schůzky: každý čtvrtý den v měsíci (vyjde-li tento den na sobotu, pak se schůzka koná v pátek, a vyjde-li na neděli, přesouvá se na pondělí) nově v restauraci Zajíc na pivu, Doudlevecká 26, Plzeň (může se změnit)

MS Praha

Jaké překvapení, že nám naše MS opět o něco povyrostla. Ať je to díky pravidelnému testování, které provádí Zuzka Poláková (za což jí děkuji), nebo spoustě zajímavých exkurzí (například velmi úspěšné návštěvě pražského letiště Ruzyně), či přednášek pořádaných například SIGem Business Club.

Zároveň se také velmi ujaly pravidelné znalostně-zábavní kvízy, které se konají na schůzkách MS Praha v Jihoměstském pivovaru (a nepravidelně ve Vidličkách a nožích), ať už jsou na téma karetních her, či filmových a seriálových osudů. Je vidět, že mensané jsou čím dál více stále stejně hraví a zvídaví, a to mám na Mense tak rád.

Chtěl bych ještě na závěr poděkovat všem, co se snaží Mensu v jakémkoliv směru posunout někam dál, a doufám, že Vám Váš aktivní duch vydrží i do příštího roku. Takže díky!

Předseda: Tomáš Nováček
Kontakt: praha@mensa.cz, +420 737 121 520
Konference: ms-praha@mensa.cz, 460 odběratelů, 112 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každé třetí úterý v měsíci od 19:00 v restauraci Vidličky a nože, každou první středu v měsíci od 19:00 v Jihoměstském pivovaru

MS Prostějov

V roce 2016 členové naší MS uspořádali několik zajímavých akcí, za což jim velmi děkuji. Trochu jsme si zasportovali, zastříleli, podívali se po světě, na kytičky v místní botanické zahradě, poklábosili v restauracích. Navštívili jsme i akce sousedů, zejména ze zlínské, brněnské či olomoucké místní skupiny, a oni navštěvovali nás. Něco se povedlo více, něco méně, fotky z akcí můžete vidět v mensovní fotogalerii. Pro příští rok máme velký cíl: se ctí zvládnout organizaci jarního celostátního setkání Mensy. Samozřejmě budou i další, menší akce v Prostějově či okolí a pravidelná setkání (skoro) každý čtvrtý pátek v měsíci. Sledujte mensovní kalendář akcí, naši mensovní konferenci a přijďte se k nám podívat!

Předseda: Ladislav Frankl
Kontakt: prostejov@mensa.cz, +420 603 932 788
Konference: ms-prostejov@mensa.cz, 68 odběratelů, 29 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: jsou-li vypsány, pak zpravidla na pátek; čas, místo a program bývají upřesněny (prostřednitvím ms-prostejov@mensa.cz)

MS Ústí nad Labem

První naší akcí byla lednová valná hromada spojená s bowlingem, akce byla hojně navštívena mensany a jejich blízkými. Méně navštívená byla červnová ferrata v Děčíně. Nakonec ji absolvovali jen dva Pražáci, ústečtí účastníci jen přihlíželi. Hlavní akcí roku je pořádání krajského kola Logické olympiády, které bylo letos poprvé s vyhlašováním vítězů a předáváním cen. Střídavě navštěvované je hraní her, které se koná každou první sobotu v měsíci od 13 hodin v ústeckém McDonald´s. Skvělá zpráva je, že naše místní skupina uspěla v soutěži o pořádání podzimního celostátního setkání 2017. Věřím, že tato akce přiláká i zatím pasivní členy. Těším se, že se přidají k organizačnímu týmu.

Předseda: Iva Berčíková
Kontakt: usti@mensa.cz, +420 602 840 526
Konference: ms-usti@mensa.cz, 67 odběratelů, 18 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: poslední sobota v měsíci od 16:00 v herně U Pavelků v Herbenově ulici č. 16, Ústí nad Labem (eventuálně následující první sobota v měsíci), schůzce předchází od 15:00 setkání členů DM

MS Zlín

V roce 2016 toho MS Zlín zrovna moc nepořádala. Předseda emigroval do Brna a krom toho se pořád někde flákal na cizích mensovních akcích, a tak se v kraji nic moc nedělo. Kromě pravidelných schůzek a pořádání krajského kola LO stojí za zmínku květnové víkendové stanování u rybníka spojené s rybařením a večerními táboráky a v jednom z posledních letních dní pak výlet do zlínské zoo s odpoledním grilováním a zasvěcením nově pořízené vzduchovky. Podařilo se však draftovat organizátorku výletů a na jaře bude v kraji celostátní setkání, což by mělo společně s pořádáním testování vést k rozvoji skupiny a nejen jejímu udržování při životě. Nápady by byly a hledají se nadšenci k jejich realizaci. Během zimních měsíců se plánuje návštěva vinného sklepa mensanů z jihozápadní části kraje a zopakování úspěšné degustace vín v centru Zlína.

Předseda: Michal Blümel
Kontakt: zlin@mensa.cz, +420 725 528 877
Konference: ms-zlin@mensa.cz, 85 odběratelů, 27 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: první neděli v měsíci v salonku Dobré čajovny na tř. Tomáše Bati 3225/59, Zlín

MS Liberec (v přípravě)

MS Liberec – no neznělo by to krásně, kdyby byla místní skupina v každém kraji? Mě už delší čas mrzí to bílé místo na mapě. V Liberci je univerzita, už to by mělo znamenat, že tam bude chytrých lidí dost. Statisticky to vychází na cca 2 000 lidí, kteří na členství mají. Kde jsou? Chtějí se vůbec potkávat?

Já se starám o krajské kolo Logické olympiády, které je na Liberecku kupodivu organizováno více lidmi mimo Mensu. Možná to je tedy na mě, postoupit ještě dál. Po prvním testování IQ pro veřejnost v Liberci posílám pozvánku a prosbu, aby se mi ozvali Ti, kdo se chtějí občas potkat nebo Mense pomoci. Odezva sice nestačí na založení MS, ale poprvé se setkáváme s pár lidmi v Muzeu kostek. Na krajském kole Logické olympiády oslovuji soutěžící, pojďme se potkávat… reakce k dnešnímu dni nízká, ale nikoli nulová. Zase malý úspěch. Jednou to dopadne, věřte mi a hlavně ozvěte se, pokud jste z Libereckého kraje a chcete se občas potkat… Díky!

Kontakt: hana.kotinova@mensa.cz
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2022 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 4/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .