Přehled aktivit SIGů v roce 2009

Jak v roce 2009 pracovaly zájmové skupiny Business Club, Centrum nadání, SFK Terminus, SIG Cyklistika, SIG Dálnice, SIG Dračí Doupě, SIG Ekonomické aktivity, SIG EMAG, SIG Globální problémy, SIG Jazyky, SIG Kluby nadaných dětí JM, SIG Kluby nadaných dětí severní Morava, SIG KPZT, SIG Kuličky, SIG Lyžování, SIG Manga, SIG MEG – Mensa English Group, SIG MIG, SIG Miss Mensa, SIG PARENT, SIG Peníze, SIG Rozvoj, SIG Strategické hry, SIGurmán, Turkovci a SIG Vita Ludus?

Tři nebo více členů Mensy může vytvořit zájmovou skupinu neboli SIG (z anglického Special Interest Group) za účelem rozvíjení a pěstování svého společného zájmu. SIG má jistou autonomii a může mít v rámci intranetu zřízenu vlastní konferenci, do které se může přihlásit každý člen. SIG může pořádat akce a setkání nebo existovat čistě virtuálně jako platforma pro společnou komunikaci: http://sig.mensa.cz/.

Business Club

Business Club Mensy ČR je již tradičně místem setkání a besed se zajímavými hosty.

Přehled uskutečněných setkání, na které jste všichni srdečně zváni, naleznete na stránce: http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/bc/historie.html.akce.

Schůzky BC se konají pravidelně každé druhé úterý v měsíci od 18 hodin v restauraci Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5. Pokud chcete dostávat pozvánky na akce Business Clubu, prosím, přihlaste se do konference SIGu na intranetu Mensy.

Správu tohoto SIGu od roku 2010 přebírá pan Václav Janoušek.

Vladimír Souček,
Setkání Business Clubu v květnu 2009
Setkání Business Clubu v květnu 2009

Centrum nadání

Václav Fořtík
Václav Fořtík

Centrum nadání je SIG Mensy složený z členů Centra nadání, kteří jsou zároveň členy Mensy (cca 11 osob, což je zhruba polovina odborné sekce CN). Centrum nadání během roku 2009 uspořádalo několik desítek diagnostických dnů pro vyhledávání nadaných dětí, dva letní pobytové campy pro děti a mládež s celkovou účastí cca 200 osob, dvě letní pobytová setkání pro rodiny s dětmi s celkovou účastí cca 190 osob, dva týdny městských campů pro děti a mládež, podzimní setkání pro rodiny s dětmi a několik sobotních grilování a párty.

Václav Fořtík,
http://centrumnadani.cz

SFK Terminus

V roce 2009 se SFK Terminus podílel již na 13. ročníku Pragoconu 2009 a taktéž na 13. ročníku literární soutěže O cenu barda Marigolda. Z nejlepších povídek soutěže byl vydán sborník Stíny snů. Na přelomu ledna a února proběhne další Pragocon, pořádaný už SFK Avalon. SFK Terminus se od ročníku 2010 stává spolupořadatelem.

Václav Fořtík,
http://centrumnadani.cz

SIG Cyklistika

Zdenka Pániková
Zdenka Pániková

SIG Cyklistika vznikl před 10 lety naprosto spontánně, když jsem si koupila nové kolo. Říkala jsem si, že určitě se také najde někdo, kdo nechce jezdit sám, tak jsme s Janou Hřebíčkovou začaly organizovat výlety. Filozofie tohoto SIGu v žádném případě není hltat kilometry, ale spíš potkat se s lidmi stejně naladěnými a poznávat další zákoutí naší republiky, jelikož jízda na kole má jednu velikou výhodu. Je to rychlejší než pěšky (i když někdy by se o tom dalo trochu diskutovat …), jsme stále na čerstvém vzduchu a máme možnost kdykoli se zastavit a zkoumat. Potkáváme zajímavé lidi, kteří nás inspirují, a co je nejlepší, to je stále přítomný duch pospolitosti. Tempo vždycky určuje ten nejpomalejší, v tom mě ještě nikdo nepřekonal. Nicméně, když se sejde víc cyklistů, kteří nemají na toto tempo trpělivost, vždycky se nějak dohodneme a určíme si styčné body. Proto máme spoustu veselých zážitků a o zábavu není nouze.

Náš SIG má několik stálých příznivců, jsme otevřeni i pěším účastníkům, se kterými vždycky najdeme společnou řeč i trasu.

Pod záštitou tohoto SIGu také pořádá náš guru Tomáš Hladík každoročně v lednu zahraniční lyžařskou akci, která si také našla své fanoušky.

V letošním roce byl naším SIGem uspořádán pouze jeden pětidenní, leč podle mého názoru velmi zdařený výlet krajem Babiččina údolí, kde jsme zkombinovali cyklistiku s pěšími výlety, poznáváním hradů a zámků, jednodenním výletem do polských Stolových hor a výstupem na Velkou Hejšovinu. Pevně věřím, že naši příznivci nám zůstanou nakloněni i při pořádání dalších akcí.

Destinací, které jsme ještě neprozkoumali, je mnoho a máme stále ještě mnoho tipů na výlety k poznání dalších zajímavých míst. Pro příští rok začátkem prázdnin bych ráda zkusila podniknout akci na střední Moravě a poznat Valašsko. Proto slibuji, že hned, jak na jaře vyjde sluníčko, tak začnu trénovat, abych byla na ty kopečky dobře fyzicky připravena.

Zdenka Pániková

SIG Dálnice

„Václav
Václav Janoušek

Business Club ve spolupráci se SIGem Dálnice uspořádal na zářijovém setkání besedu s Ing. Karlem Sehořem, předsedou podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a členem dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Diskutovalo se zejména o neutěšeném stavu silniční a dálniční sítě v ČR a možnostech zlepšení současného stavu. Fotografie na této akci pořizovala Zuzka Šimková a lze je najít na intranetu Mensy na adrese https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men16.4.0.0&album_id=22.

Václav Janoušek

SIG Dračí Doupě

Jest tomu mnoho úplňků, co se začal psát náš příběh. Na začátku stáli lidé sesbíraní ze všech koutů země. Odvážní, plni odhodlání, přesto neznámí. Listy se snášely k zemi podruhé a z neznámých se stali hrdinové království. Dosud to ještě netuší, ale až budou listy padat potřetí, jejich osudem bude zformovat tvář celého světa.

SIG DrD se nadále pravidelně schází každou středu v Praze. Hlavní náplní je klasické DrD. Skupina je sice již plná, ale pokud budete mít zájem, pomůžu vám najít či založit vlastní skupinu. Na nový rok také plánuji „víkendovky“, tematicky laděné hraní, nejlépe i s doprovodným programem, na které bych rád přibral, a tím i poznal, nové lidi.

Dejte vědět, když budete mít chuť popustit fantazii uzdu. Zkuste si, jaké to je být někým jiným. Ve světě, který leží za mlhou, co se dá krájet třeba i tím obouručním mečem.

Část SIGu Dračí Doupě
Část SIGu Dračí Doupě
Pavel Oplt

Pavel Oplt

„Pavel
Pavel Oplt

Sice celý svůj život žiji v Praze, ale narodil jsem se v Kladně. To mi úžasně pomáhá při styku s Brňany a i jinde, kde „Pražák“ je typ na odstřel. Přesto se k Praze hrdě hlásím a rád si užívám její večerní a noční atmosféru i něžné osvětlení. Procházky po Hradě kolem třetí hodiny po půlnoci ve vylidněných ulicích mají své kouzlo.

S Mensou jsem přišel do styku při hledání vhodné střední. Začal jsem tak na OGB, kde jsem pak i pomáhal, jak to šlo. Sci-fi a fantasy mi bylo vždy blízko, a tak Dračí Doupě a Strategické hry, SIGy pod mou správou, jsou krásným koníčkem. Ostatně, fantazie mne živí i v civilním životě – v designu kancelářských prostor.

Jako nezdolný optimista vždy věřím, že je dobře nebo bude lépe. Úsměv a tvorba něčeho, co po vás zůstane a pomůže, se tak stalo mým mottem. S odpovědností za svá slova Vám proto přeji veselý den.

SIG Ekonomické aktivity

Skupina, která se víceméně teprve formuje, je zaměřená na ekonomická témata: jednání o výdělečných činnostech a příležitostech k podnikání, iniciování a projednávání podnikatelských projektů, hledání společníků, výměna zkušeností, rad, návodů, tipů, inspirací. Zahrnuto může být iniciování vzniku obchodních společností nebo družstev. Pro zájemce o tuto tematiku je možná též diskuse o alternativní ekonomice. Záleží na uvážení každého jednotlivce, k jakým aktivitám se přidá a k jakým nikoliv.

V roce 2009 SIG teprve vznikl. Byly schváleny stanovy a SIG zařazen na seznam skupin. Stále probíhá příprava náležité prezentace www a doplnění komponent pro dálkový styk: fóra, chatovací prostor apod. Ke dni vypracování tohoto článku bylo celkově přihlášeno 13 členů. Zatím dokončujeme organizační věci spojené s rozjezdem činnosti, takže nic určité není stanoveno. Bylo navrženo uspořádat reálné setkání členů, které se uskuteční po dořešení organizačních záležitostí.

V intranetu se lze přihlásit k odběru zpráv (nejen pro členy SIGu) do konference SIG Ekonomické aktivity.

Jan Hrabal,
http://ekon.mensa.cz 

SIG EMAG

„Tomáš
Tomáš Blumenstein

EMAG, neboli European Mensas Annual Gathering, připravujeme na léto 2010 do Prahy. Za tímto účelem vznikl SIG, který tuto velkolepou akci zorganizuje. Registrace do SIGu probíhá v intranetu přihlášením do e-mailové konference. Vítáme všechny rozumné aktivisty, ať už pro dlouhodobou činnost v organizačním týmu, anebo i pro pomoc při dílčích úkolech.

Více informací o akci: http://emag.mensa.cz/.

Tomáš Blumenstein

SIG Globální problémy

SIG Globální problémy se schází každé první úterý v holešovické nekuřácké kavárně Kumbál (Heřmanova 408/12, Praha 7 – Holešovice). Diskutuje se většinou o současné globální finanční krizi a výhledech do budoucna. Byl bych rád, kdyby se činnost v příštím roce zintenzivnila, stejně jako zájem mensanů o tento SIG.

SIG Jazyky

„Luděk
Luděk Kovář

SIG formálně existuje, aktivity centrálně nevyvíjí. Žádány jsou příspěvky od mensanů (bez omezení) na web a do časopisu. Tématem mohou být jazyky jako takové, překladatelství, výuka cizích jazyků … Za přínosné bych považoval opět vytvoření a prezentaci nějakého jazykového testu v rámci soutěží na velkém mensovním setkání.

Luděk Kovář,
http://jazyky.mensa.cz 

SIG Kluby nadaných dětí JM

(Dříve se SIG jmenoval jen Nadané děti, ale vzhledem k tomu, že vznikl další SIG s podobnou náplní s působností na SM, přidali jsme do jména i označení regionu.)

Náš SIG pracuje přes dva roky. Jeho pilotním projektem byl Klub nadaných dětí při ZŠ Křídlovická 20 Brno. Většinu roku jsme stejně jako dosud pomáhali s chodem tohoto klubu, který navštěvuje pravidelně asi 50 dětí (1. až 5. třída) z Brna. Běžnou náplní jsou kvízy, soutěže, deskové hry, přednášky, exkurze, bojovky v přírodě a další aktivity, které děti moc baví a rozvíjí. Kromě učitelů a členů Mensy klub podporují i nadšení rodiče nadaných dětí. Od září jsme začali aktivně vyhledávat další zájemce o zakládání klubů pro nadané děti. V říjnu jsme založili podobný klub v Liberci při ZŠ U Školy. Koncem roku začal pracovat klub v Ústí nad Labem. S několika dalšími připravujeme spuštění provozu v nejbližších měsících. Rádi bychom vytvořili síť klubů, které si budou navzájem vyměňovat připravený program, budou spolu soutěžit a jejichž členové se budou účastnit regionálně i celostátně organizovaných akcí. Ráda bych vyzvala všechny, kdo mají zájem podobný klub provozovat ve svém okolí, aby se ozvali, a můžeme si domluvit způsob spolupráce a podpory testování IQ a identifikace nadaných dětí přímo ve školách.


SIG Kluby nadaných dětí JM
Dana Havlová

Dana Havlová, místopředsedkyně Rady pro Dětskou Mensu

„Dana
Dana Havlová

Asi před osmi lety jsem ze zvědavosti absolvovala vstupní testování a stala se členkou Mensy. První dva roky jsem sledovala dění zpovzdálí a nebyla si jistá, jaké bude osobní setkání s dalšími členy Mensy. Když jsem se osmělila a vyrazila poprvé na celostátní setkání, příjemně mě překvapila vstřícnost a přátelskost, která tam panovala. Bylo potřeba najít další testující pro Moravu, tak jsem začala testovat dospělé. Mezitím mě doma zaměstnávali kluci, kteří měli odmalička velkou chuť objevovat a stále se dožadovali nových a nových informací z nejrůznějších oborů, a tak jsem se začala pídit po informacích o nadaných dětech a jejich potřebách a hledala cestu, jak jim pomoci jejich nadání využít.

To mě přivedlo k aktivitám pro nadané děti, klubům a campům pro nadané. Už čtyři roky jsme také hostitelskou rodinou – vždy v průběhu školního roku s námi žije středoškolák z jiné země – tuhle zkušenost bych ráda doporučila každé rodině. Snažím se skloubit rodinu, nadané děti vlastní i další, práci, testování, herní klub a klub pro nadané děti v Brně. Někdy to i klapne.

Ve volném čase se ráda podívám na pěkný film, přečtu knížku, na vycházce najdu nějakou tu kešku (poznámka redakce: GeoCaching – hledání schovaných „pokladů“ pomocí GPS), baví mě cestovat a seznamovat se s jinými kulturami.

V Mense spolupořádám aktivity pro děti a mládež a pobytové akce pro nadané děti. Dále organizuji zakládání klubů pro nadané děti. Také jsem testující a provádím testování dětí i dospělých a aktivně vyhledávám školy, které chtějí nabídnout testování IQ od 5 let svým žákům; tato organizuji i pro další testující, kteří o to mají zájem.

SIG Kluby nadaných dětí severní Morava

Ve spolupráci se SIGem Kluby nadaných dětí jižní Morava připravujeme rozšíření této volnočasové formy rozvoje a vzdělávání nadaných dětí do většiny velkých a středních měst Moravy. Postupně oslovujeme jednotlivá města a školy s nabídkami na zřízení klubu (s celoměstskou působností). V tuto chvíli jsou aktivní jednání v Ostravě, Havířově, Šumperku, Vsetíně, Frýdku-Místku a Zlíně.

V roce 2010 bychom chtěli již konkrétní kluby otevřít a pokračovat v dalších jednáních. Dalším cílem je ve spolupráci se SIGem KNDJM a dalšími SIGy zabývajícími se nadanými dětmi vybudovat intranet/portál pro vzájemnou výměnu zkušeností, aktivit, kontaktů, s kalendářem akcí, seminářů apod.

Tomáš Blumenstein

SIG KPZT

„Petr
Petr Hybler

Nedlouho fungující zájmová skupina s názvem Klub Přátel Záhad a Tajemství si vzala na starost nelehký úkol. Rádi bychom objevovali magická místa naší rodné země, tajuplné zámky a hrady a nejasnostmi opředené historické části země české i moravské. Začátkem roku se KPZT teprve seskupoval a připravoval plány. Až v průběhu roku se pořádalo několik srazů v čajovně, pár výletů po hradech a zámcích, ale hlavní činnost SIGu byla znát zejména na webových stránkách, kde přibyla spousta nových článků, spisů, návodů a jiných textů. Podrobnější informace naleznete na stránkách Mensy http://mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/kpzt/index.html nebo na http://kpzt.mysteria.cz. Do roku 2010 jsme si vzali předsevzetí pořádat více společných akcí a výletů a zároveň Vám nabízet další materiál skrze stránky KPZT.

SIG Kuličky

„Zbyněk
Zbyněk Fojtík

V letošním roce se konal již druhý ročník Mensovního mistrovství republiky v kuličkách. Zatímco o tuto jednorázovou akci je celkově velký zájem, o pravidelné hraní je bohužel zatím zájem dost malý a na kuličkách se nás sejdou 3 – 4 hráči z Mensy a spíše víc hráčů nemensovních. Třeba vás pro příští rok bude motivovat následující akce. V roce 2010 u příležitosti mezinárodního setkání EMAG v Praze uspořádáme Mensovní mistrovství světa v kuličkách. Vzhledem k tomu, že očekáváme přihlášení hráčů z více zemí, bude účast hráčů od nás s největší pravděpodobností omezena tak, aby to bylo početně pokud možno spíše vyrovnané, a ne abychom měli drtivou převahu. Proto bude záležet na tom, jak se do té doby budete účastnit ostatních turnajů, a podle výsledků bude provedena nominace. Přesné datum turnaje zatím není rozhodnuto, bude záležet i na ostatních akcích EMAGu, ale nejvíc by asi vyhovovala sobota 31. 7. od 14 do 17 hod. Trénovat můžete začít třeba hned, nikdy to nebylo jednodušší. :) V Praze – Řepích místní úřad vybudoval první veřejné kuličkové hřiště se šesti důlky, takže stačí si vzít jenom kuličky a můžete si jít zahrát. Hřiště je v blízkosti konečné tramvaje 9 a 10 a autobusu 180 – sídliště Řepy. Když tam přijedete z centra, tak vpravo mezi paneláky. Vidět je z dálky, je oplocené nízkým plůtkem. Foto hřiště je na http://kulicky.eu/hriste.jpg. A kdo nemá kuličky, může přijít na pravidelné hraní. Pokud bude slušné počasí (a nebudu mít nic důležitějšího), najde mne tam každou neděli mezi 14 a16 h. Ale samozřejmě nejjistější je se předem domluvit.

Zbyněk Fojtík,
http://www.kulicky.eu/

SIG Lyžování

„Aleš
Aleš Vencko

SIG Lyžování má za cíl rozvoj lyžařských aktivit mezi členskou základnou Mensy. Jednou až dvakrát ročně pořádá lyžařské akce v Dolomitech za velmi přístupné ceny. Kromě toho je možné se na koordinátora SIGu kdykoli obracet s dotazy, které se týkají obecně lyžování i lyžařských středisek v tuzemsku i zahraničí. Na všech akcích jsou samozřejmě vítáni i nečlenové Mensy, snowboardisté a nelyžaři a jejich děti.

V roce 2009 se uskutečnily dvě týdenní lyžařské akce, obě ve Val di Fiemme v italských Dolomitech. Zejména jarní lyžování bylo počtem lyžařů velmi úspěšné, za účasti českých i slovenských mensanů a nemensanů.

V roce 2010 je v oblíbeném Val di Fiemme naplánováno jarní lyžování. Program je zveřejněn v kalendáři akcí na www.mensa.cz a je již možno se přihlásit.


Sig lyžování
Aleš Vencko,
http://lyze.mensa.cz 

SIG Manga

„Michal
Michal Bezvoda

SIG Manga v roce 2009 pořádal pravidelně každý týden v Praze komiksovou manga knihovničku. Na jaře vyrazil na výlet do Lipska na veletrh knih spojený s japonským festivalem. Na přelomu července a srpna přichystal v Praze rozsáhlý japonský festival Advík – Anime Dance Víkend 2009. Navštívilo ho okolo 1 500 návštěvníků, proběhlo 105 přednášek od historie, kultury, legend, bojových umění, současných trendů až po japonské filmy a komiksy. Na rok 2010 plánuje opět provozování knihovničky, návštěvu Lipska a další ročník Advíku. Všichni, kteří by chtěli přiložit pomocnou ruku, jsou vřele vítáni.

Michal Bezvoda

SIG MEG – Mensa English Group

„Jana
Jana Axman Vlková

Prvotním cílem SIG MEG je vytvoření mensovního prostředí, kde zahraniční návštěvníci budou všemu rozumět a čeští se procvičí ve své angličtině. Proto je podmínkou hovořit na schůzkách výhradně anglicky. Dalším cílem je procestovat svět s někým, kdo ho dobře zná. Obvykle se schůzky účastní alespoň jeden čestný host, který vypráví o svých zkušenostech z nějaké cizí země.

V roce 2009 se uskutečnilo pět schůzek s účastí 7 – 18 osob. Pomyslně jsme na těchto schůzkách procestovali Austrálii, Anglii a Norsko. Na lednové schůzce 2010 znovu zavítáme do Austrálie.

Obvykle se scházíme třetí středu v měsíci (ne každého měsíce) po sedmé hodině v restauraci Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5.

Zvu tímto všechny členy i nečleny Mensy na některou z našich budoucích schůzek. Podmínkou účasti je zvědavost a zájem o cizí země, stačí základní schopnost pochytit hovor v angličtině.

Pokud chcete dostávat pozvánky na plánované schůzky (cca 1x za 2 měsíce), aktivujte si konferenci SIGu MEG na intranetu nebo (nečlenové) mě oslovte přímo e-mailem.

Jana Axman Vlková,
http://meg.mensa.cz/ 

SIG MIG

SIG MIG – Mensa Invention Group chystá na léto 2010, konkrétně od 17. do 24. 7. 2010 svým způsobem ojedinělý projekt: Během týdne budeme v hotelu na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš invenčně aktivní. Hodláme, kromě zábavy, každý den ve skupinkách pracovat a hlavně vytvořit:

knihu kvízů, hádanek a hlavolamů, enigmatické úkoly do NTC projektu, obohacující materiály do výuky, deskovou hru, karetní hru, společenskou hru a počítačovou aplikaci. Kromě prací na konkrétních dílech budeme provádět workshopy, brainstorming a prezentace, kde budeme hodnotit dosavadní práci. Mimo práce a „hodnocení“ bude větší část pobytu oddychová – městečko Palermo, RPG hry, deskovky a diskuse … Přihlášky na akci a další informace naleznete na: http://www.centrumnadani.cz/aktivity/mladez.html.

Václav Fořtík

SIG Miss Mensa

SIG Miss Mensa pořádá soutěž Miss Mensa. Další kolo bylo z podzimu roku 2009 přesunuto na jaro 2010, finále bude spojeno s valnou hromadou Mensy.

Václav Fořtík

SIG PARENT

SIG PARENT si klade za cíl angažovat především členy Mensy, ale i příznivě nakloněné nečleny k činnostem, které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových schopností dětí již od nejútlejšího věku. Cílová skupina dětí, kterým chceme věnovat podporu, je skupina dětí předškolních až po děti z prvního stupně ZŠ. Myslíme si, že pro děti starší již existuje na poli Mensy nabídka aktivit a hlavně s rozjezdem projektu NTC Learning (více o projektu naleznete na www.mensantc.eu) bude vhodné rozšířit aktivity pro předškoláky.

Obecně bychom chtěli celorepublikově mapovat, podněcovat vznik, organizovat či podporovat především následující aktivity:

  • vznik klubů rodičů nadaných dětí (ať již na poli Mensy nebo jiných sdružení);
  • poradenské a diagnostické aktivity zaměřené na diagnostiku nadání a výchovné poradenství pro rodiče dětí od nejútlejšího věku;
  • programy, školky a kluby s programem rozvoje nadání dětí od věku 18 měsíců;
  • vyhledávání aktivních učitelů a učitelek, kteří mají příklady dobré praxe nebo chtějí s Mensou na přípravě takových příkladů participovat;
  • osvětové působení v oblasti vyhledávání nadaných dětí a podporování jejich rozvoje.

A proč právě název „SIG PARENT“?

Aktivity, které chceme realizovat, se dají jednoduše vyjádřit následujícími hesly: Poradenství, Aktivity, Rodičovství, Edukace, Nadaných, Talentovaných.


SIG PARENT
Jitka Fořtíková

SIG Peníze

„Vladimír
Vladimír Kutálek

První písemná zmínka o SIGu pochází z 17. července 2008, avšak první diskuzní fórum na Googlu bylo založeno již 5. 7. 2008. 10. října bylo oficiálně spuštěno nové diskuzní fórum integrované do intranetu Mensy. K 25. listopadu 2009 má SIG Peníze 54 členů, což je nejvíce ze všech SIGů Mensy ČR (a jde o druhou nejpočetnější skupinu ze všech SIGů i MS).

SIG slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně o investicích, pojištění, spoření, úsporách.

Chcete zjistit, co se na našem fóru děje? Stačí se přihlásit do intranetu a na 4. odkazu v menu „Příjem konferencí“ zaškrknout políčko u SIGu Peníze. Tímto jste se stali členem/členkou SIGu. Přispívat může kdokoliv, kdo se stane členem SIGu.

Vladimír Kutálek
 

SIG Rozvoj

Čerstvě založený SIG Rozvoj zahájil svoji činnost ke konci roku, a to především realizací systematického domlouvání testování IQ na školách a vyhledávání vhodných míst pro založení klubů nadaných dětí.

SIG si nadále vytknul následující cíle:

  • rozvoj nových mensovních aktivit a projektů
  • vyhledávání a shromažďování nápadů a myšlenek
  • příprava nových projektů
  • získávání finančních zdrojů pro rozvojové aktivity
  • získávání nových členů.

Vítáme nové členy i nápady na mensovní rozvoj.

Tomáš Blumenstein

SIG Strategické hry

Letos proběhla generálka na chystaný projekt „Osobně“. Celá myšlenka je založena na porovnání fikce, teorie a praxe v jednom tematickém víkendu. Setkáte se tak s deskovou hrou a filmem, teoretickou přednáškou, dokumentem a praktickou osobní zkušeností. První ze série je Osobně – Válka. Pokud budete mít zájem se projektu zúčastnit, nezapomeňte mi napsat. Budete dostávat aktuální zprávy a můžete si navrhovat vhodný termín. :-)

SIG se schází nepravidelně, cca každý měsíc, pomocí mail listu. Přidat se mohou i nečlenové, jen musejí přispět na hry (buď poskytnou svou, kterou SIG nemá, nebo přispějí na nové). Pokud nejste z Prahy, můžete si hry zapůjčit. Pokud tedy máte zájem dostávat pozvánky, vyzkoušet si své schopnosti a poznat nové lidi, jste vítáni.

Risk 2210 AD
Risk 2210 AD
Pavel Oplt

SIGurmán

„Tomáš
Tomáš Kubeš
Cílem SIGurmán je pořádat pro členy hezká a přátelská posezení u dobrého jídla, které může nabídnout více nežli pouze pocit sytosti. Snažíme se při našich setkáních vybírat podniky a kuchyně, které vybočují z běžného, ať už kvalitou nebo zaměřením, a navzájem si vyměňovat tipy, kde se stravovat.

Činnost SIGurmán byla v roce 2009 mírně handicapována mým dlouhodobým pracovním pobytem v zahraničí, avšak především díky aktivitě dalších členů se podařilo uspořádat šest akcí, na které přišlo od 6 do 15 lidí. V podobném duchu plánujeme pokračovat i v roce 2010. Nově vznikla také pobočka SIGu (franchise) v Ostravě. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím, přihlaste se do intranetové konference SIGu!


Setkání SIGurmán v indické restauraci Masla
Tomáš Kubeš,
http://gurman.mensa.cz 

Turkovci

„"
Veronika Pániková

Jsme klub fantastiky, zabývající se zprostředkováním kontaktů mezi lidmi se zájmy v literatuře, umění, divadle, šermu, bojovém umění, tanci, historii … Pořádáme programové linie na conech, vlastní setkání, cestujeme na západ i východ a v zájmu vyššího dobra občas zajdeme do čajovny. Naše literární soutěž O dřevěného Turka má momentálně polední pauzu. Naši členové jsou ze všech koutů republiky, různého věku.

V roce 2009 jsme uspořádali společně s Advíkem úspěšnou linii na Pragoconu na téma Asie a bojová umění. Můžete si nás pamatovat jako Kuře s bambusem, možná jste potkali některé naše VIP hosty – mistry tai-či, taijutsu, taekwondo … Stejně jako každý rok se cca 30 z nás sešlo na letních campech a v létě se vyrazilo hned do několika směrů: do Jizerských hor a do Turecka.

V roce 2010 plánujeme upload Turkovcům – my se měníme a oni také. Dostanou nový kabát, vznikne manifest a chystá se valná hromada, kde se bude rozhodovat o budoucnosti SIGu a kam bude dále směřovat. V létě se znovu vydáme někam. Kam, to budeme vědět včas, abychom si koupili letenky. Opět chystáme několik setkání v různých městech u příležitosti začátku jara, zkouškového období, Vánoc, konce jara, začátku léta, Silvestra, konce léta …


Turkovci
Veronika Partiková,
http://www.turkovci.cz/

SIG Vita Ludus

„Martina
Martina Frimlová

SIG Vita Ludus si klade za cíl propagovat hraní společenských her, luštění hlavolamů a další „intelektové“ aktivity mezi širokou veřejností. Máme totiž za to, že v porovnání s vyspělými západními zeměmi se tyto aktivity u nás těší zoufale malé popularitě. Naše činnost k tomuto cíli směřující může nabývat rozličných podob, od vylepování letáků, happeningových akcí, jednání s médii až po sofistikované způsoby propagace, např. na sociálních sítích. S tím je spojen zájem o PR Mensy obecně.

Naší hlavní akcí je každý rok tradičně CVVZ (celostátní vzájemná výměna zkušeností) a máme radost, že po roční pauze jsme se jí opět zúčastnili a využili její potenciál jak pro prezentaci našich aktivit, tak načerpání know-how od ostatních. Kromě toho jsme byli např. na letní akci Potkancon a dále jsme udělali několik komorních předváděček her.

V roce 2010 plánujeme dokončit velké odborné pojednání o zdrojích finančních prostředků na aktivity rozvíjející intelekt, a pokud to půjde, zase se zúčastnit CVVZ a pokud možno i dalších akcí, popř. alespoň zprostředkovat tam herní stánek jiného subjektu.

Stále hledáme další lidi, kteří by se chtěli zapojit do naší činnosti, ať již jednorázovou výpomocí, nebo dlouhodobě!

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .