Přehled aktivit SIGů v roce 2010

Jak v roce 2010 pracovaly zájmové skupiny SFK Terminus, SIG Cyklistika, SIG Dálnice, SIG Dračí Doupě, SIG EMAG, SIG Kluby nadaných dětí, SIG Kuličky, SIG LOgická olympiáda, SIG Lyžování, SIG MEG – Mensa English Group, SIG PARENT, SIG Peníze, SIG Psychologie a komunikace, SIG Rozvoj, SIG Strategické hry, SIGurmán a SIG Vita Ludus?

Tři nebo více členů Mensy může vytvořit zájmovou skupinu neboli SIG (z anglického Special Interest Group) za účelem rozvíjení a pěstování svého společného zájmu. SIG má jistou autonomii a může mít v rámci intranetu zřízenu vlastní konferenci, do které se může přihlásit každý člen. SIG může pořádat akce a setkání nebo existovat čistě virtuálně jako platforma pro společnou komunikaci: http://sig.mensa.cz/.

SFK Terminus, SIG MIG – Mensa Invention Group,
SIG Miss Mensa a Centrum nadání

Koordinátor: Václav Fořtík,

Po reorganizaci Dětské Mensy v roce 2009 vzniklo několik nástupnických zájmových skupin. Spravuji několik takových SIGů (s různým zaměřením a různými členy) a zde je výčet našich aktivit v roce 2010:

SFK Terminus

Vyhlašuje literární soutěž O cenu barda Marigolda (nově v roce 2010 se již soutěž jmenuje TERMINUS a je rozšířena i na detektivní povídku a výtvarný počin), a to již 15. rokem. I v letošním roce vyšel z nejlepších povídek sborník. Podílí se na různých sci-fi akcích v průběhu roku a na letních zábavně-vzdělávacích campech Centra nadání.

MIG – invenční zájmová skupina

V letošním roce se členové skupiny podíleli na vydání dvou speciálů Mozkovna 21. století – hádankového speciálu vycházejícího v červnu a v prosinci. V rámci invenčního týdne jsme připravili podklady pro 3 knihy hádanek, několik karetních her a jednu RPG deskovou hru – dolaďujeme tyto produkty pro jejich případné volné použití, případně pro komerční účely. Dále jsme se podíleli na televizní soutěži vysílané na STV 2 FENOMÉN, členové se spolupodílí na letních zábavně-vzdělávacích campech Centra nadání.

Miss Mensa

Od 1. 12. 2010 do 31. 3. 2011 se mohou hlásit slečny, paní (svobodný stav jsme již jako podmínku zrušili) a obecně osoby ženského pohlaví ve věku od 14 let (horní věkovou hranici jsme také zrušili). Finále spolu s vyhlášením výsledků bude na valné hromadě Mensy v 11. června 2011.

Centrum nadání

Centrum nadání diagnostikuje nadané předškoláky, zajišťuje přednášky k rozvoji nadání, školení pedagogů v práci s nadanými dětmi, kurzy pro NTC projekt, pořádá odborné konference i společenské akce pro rodiny s nadanými dětmi a letní campy pro děti a mládež (pobytové i příměstské). Organizuje aktivity Malý šikula pro předškolní i školní děti.

Herní kluby Mensy

V roce 2010 se uskutečnilo cca 50 Dnů plných her, z toho kolem 30 naším SIGem přímo organizovaných. Založeno bylo 15 herních klubů především při mateřských, základních a středních školách.

kontakty: sig-terminus@mensa.cz,
http://terminus.mensa.cz,
sig-centrum@mensa.cz,
http://centrumnadani.cz

SIG Cyklistika

Zdenka Páníková

Koordinátor: Zdenka Pániková,

Náš SIG dosáhl v letošním roce už 10. výročí. Naším cílem není hltat kilometry, jak se možná mnozí domnívají, ale poznávat, a to přírodu především, protože na kole to jde přece jen rychleji než pěšky. Samozřejmě, některým se někdy zdá naše tempo vražedně pomalé, tak ti si vždycky najdou sparingpartnery na to, aby se na dohodnutou destinaci dostali oklikou, ale zato daleko obtížnějším terénem. Po silnicích jezdíme velmi málo, spíš používáme cyklostezky, ale nejvíc máme v oblibě lesní či polní cestičky, abychom si po večerech mohli promítat fotografické unikáty, které jsme během cesty nalovili, a příjemně vyvětráni si mohli zahrát nějaké společenské hry. Občas během cest dojde k nějakému tomu defektu, který však není žádnou velkou překážkou – výhodou je, že se najde vždycky nějaká pomocná ruka (i těm chci touto cestou poděkovat). Kdo jednou přijede, většinou přijíždí příště zas. Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem, kteří mi s organizováním akcí pomáhali, ať těm stávajícím, nebo těm, kteří SIGem jen prolétli.

Začínali jsme poznáváním Orlických hor, pokračovali poznáváním českošvýcarského národního parku, pak několik let Český ráj se spartánským ubytováním pod stanem. Se zjištěním, že si přece jen nějaký ten komfort zasloužíme, jsme projezdili krajem Boženy Němcové a loni poznávali kraj Bílých Karpat na Slovácku.

Pro příští rok máme již zajištěno v polovině srpna ubytování v Lázních Libverda, takže doufám, že se bude tato akce účastníkům líbit nejméně tak jako ty předchozí. Připravena je opět spousta překvapení.

Kontakty: sig-cyklistika@mensa.cz

SIG Cyklistika

SIG Dálnice, SIG Globální systémy

Václav Janoušek

Koordinátor: Václav Janoušek

SIG Dálnice a SIG Globální problémy se zapojily do projektu „Řešení správy a údržby dopravní infrastruktury“ ve spolupráci se společností Viageos. Cílem projektu je najít optimální plán údržby, oprav a rekonstrukcí silnic a dálnic tak, aby náklady životního cyklu této infrastruktury byly optimální, tj. minimální. Zvažují se náklady správcovské organizace (náklady na provoz, správu, údržbu a opravy) a náklady uživatelů (časové prodlevy, opotřebení vozidel a zatížení životního prostředí externalitami (emisemi a hlukem).

Kontakty: sig-dalnice@mensa.cz,
sig-globalni-problemy@mensa.cz,
http://globalniproblemy.mensa.cz

SIG Dračí doupě

Pavel Oplt

Koordinátor: Pavel Oplt

SIG se stále pravidelně schází každou středu večer, a to v Praze. Věkový průměr je cca kolem třiceti let. Vzhledem ke specifičnosti hraní RPG nemáme sice už moc místa, ale pokud byste měli zájem si zahrát pravidelně či nepravidelně, ozvěte se. Pokud zájemců bude více a nezvládali bychom všem vyhovět, můžeme uspořádat víkendové hraní nejen DrD, ale i ostatních RPG systémů. Momentálně je k dispozici například svět Battletechu. Na podzim roku 2011 plánujeme akci podobnou Hrdinům, o které budeme s předstihem ještě informovat. Pokud máte zájem se přidat či si s námi někdy zahrát – pavel.oplt@mensa.cz.

Kontakty: sig-doupe@mensa.cz

SIG EMAG

Tomáš Blumenstein

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Hlavním cílem tohoto SIGu bylo uspořádání Celoevropského setkání Mensy v Praze ve dnech 28. 7. – 1. 8. 2010 v Praze. Podrobnou reportáž o tom, jak to všechno proběhlo, naleznete v minulém čísle časopisu. Ještě jednou děkuji všem dobrovolníkům za skvělou spolupráci.

Kontakty: sig-emag@mensa.cz,
http://emag.mensa.cz

SIG Kluby nadaných dětí

Dana Havlová

Koordinátor JM: Dana Havlová,
Koordinátor SM: Tomáš Blumenstein

V roce 2010 jsme se zaměřili na oslovování základních škol s nabídkou uspořádat testování pro zájemce z řad žáků přímo ve školách. Organizaci napomáhá rozdávání tištěných letáků s kompletní informací o testování pro rodiče. Součástí letáku je i informace o diskrétním zacházení s výsledky testování (škola konkrétní výsledky nedostává – pouze statistiku) a souhlas zákonného zástupce s testováním. Tím se podařilo významně rozšířit počet otestovaných dětí. Jen na Moravě bylo otestováno přes 3 000 dětí.

Naše aktivity se ovšem netýkají pouze testování. Úzký kontakt se školami nám umožňuje podporovat myšlenku rozšiřování péče o nadané děti v systému školství. Upozorňujeme na specifické potřeby ve výuce nadaných dětí. Seznamujeme školy s nabídkou souvisejících aktivit nabízených Mensou ČR a vyhledáváme školy, které mají zájem o aktivní přístup k nadaným dětem. Na těchto školách podporujeme vznik klubů nadaných dětí.

Jak vznikne KND?

Ve škole (DDM nebo jiné organizaci), kde se najde alespoň dvojice nadšených organizátorů, nabídneme testování k vyhledání talentovaných dětí, pomůžeme s propagací, např. formou dne s Mensou, seznámíme se zajímavými deskovými hrami a také předáme startovní balíček her do začátku fungování klubu. Kromě toho předáváme kontakty a know-how z již dobře fungujících klubů jako inspiraci pro jejich práci.

Část klubů vzniká za podpory a z dotací měst. V tomto případě se vedení města rozhodne, ke které škole bude svou dotaci směřovat. Dotace samozřejmě usnadní finanční fungování zakládaného klubu, ale není přístupná vždy.

KND JM založil klub v Liberci, Ústí nad Labem, Znojmě a v Brně na ZŠ Úvoz a připravuje založení klubu v Kyjově a Uherském Brodě.

KND SM založil v roce 2010 nové kluby ve Frenštátě pod Radhoštěm, Vsetíně, Prostějově a dva kluby ve Frýdku-Místku, připravujeme založení klubu v Karviné.

Podpora již fungujících klubů:

Způsob práce si volí každý klub sám dle svých možností a potřeb. Mensa do něj zasahuje jen minimálně a na základě žádosti o podporu a pomoc. Obvykle opakováním testování, propagací a nabídkou dalších aktivit pořádaných Mensou.

Několikrát do roka pořádáme aktivity, které umožní seznámení členů jednotlivých klubů a provázání jejich činnosti. Letos jsme ve spolupráci s Centrem nadání uspořádali velmi úspěšný moravský letní camp zaměřený na tuto věkovou kategorii, příměstský camp v Brně a v listopadu podzimní setkání rodin s nadanými dětmi na Vysočině.

Pro rok 2011 plánujeme meziklubové turnaje v deskových hrách a další setkávání. Také připravujeme intranet zaměřený na kluby nadaných dětí a školy spolupracující s Mensou, kde bude možné diskutovat, vyměňovat si nápady, programy připravené pro klub a bojovky a využívat tak již připravené, což významně usnadní práci vedoucích klubů. Také budeme pořádat letní campy a další setkání.

Pokud máte zájem o testování nebo založení klubu ve Vaší škole nebo ve škole Vašeho dítěte, kontaktujte Danu Havlovou.

Uvítáme pomoc dalších nadšenců, kterým není lhostejný svět nadaných dětí. Za pomoc bych ráda poděkovala Martinu Havlovi, Václavu Fořtíkovi, Pavlu Terberovi, Haně Kalusové a Oto Přibylovi.

Kontakty: sig-emag@mensa.cz,
http://emag.mensa.cz

Klub nadaných dětí
Foto: Dana Havlová

SIG Kuličky

Zbyněk Fojtík

Koordinátor: Zbyněk Fojtík

V letošním roce vyvrcholila aktivita SIGu Kuličky uspořádáním Mensovního mistrovství světa v kuličkách, které se konalo v rámci mezinárodní akce EMAG 2010 v Praze. Mistrovství se zúčastnilo 14 členů Mensy z 8 zemí. Naši tři zástupci potvrdili, že cvrnkání kuliček do důlku patří mezi naše tradiční hry, a obsadili první tři místa. Členové SIGu Kuličky se zatím schází nepravidelně, pokud bude větší zájem, můžeme se scházet častěji, v případě velkého zájmu jsem připraven uspořádat turnaje třeba každý týden.

Kontakty: ig-kulicky@mensa.cz,
http://www.kulicky.eu/mensa

Mensovní mistrovství světa v kuličkách
Mensovní mistrovství světa v kuličkách, foto: Zbyněk Fojtík

SIG Logická olympiáda

Alena Novotná

Koordinátor: Alena Novotná

Činnost SIGu zdárně pokračuje organizováním 2. celostátního ročníku Logické olympiády. Do soutěže se letos přihlásilo téměř 15 tisíc soutěžících ze ZŠ a SŠ na celém území ČR. V létě proběhl tábor Logické olympiády určený řešitelům Logické olympiády a Dětské šifrovací ligy. Na činnosti SIGu se v současnosti dobrovolně podílí asi 40 dobrovolníků, členů i nečlenů Mensy.

logickaolympiada@logickaolympiada.cz,
http://logickaolympiada.mensa.cz

SIG lyžování

Pavel Oplt

Koordinátor: Aleš Vencko

SIG Lyžování má za cíl rozvoj lyžařských aktivit mezi členskou základnou Mensy. Dvakrát až třikrát ročně pořádá za velmi přístupné ceny lyžařské akce v Dolomitech nebo v jiné lyžařské oblasti Itálie. Kromě toho je možné se na koordinátora SIGu kdykoli obracet s dotazy, které se týkají obecně lyžování i lyžařských středisek v tuzemsku i zahraničí. Na všech akcích jsou samozřejmě vítáni i nečlenové Mensy, snowboardisté a nelyžaři a jejich děti.

V roce 2010 jsme připravili tři lyžařské akce – tradiční jarní lyžování v Dolomitech, opakovaně Velikonoce v Dolomitech a nově začátkem prosince Lyžování za hubičku.

Nejúspěšnější akcí bylo týdenní jarní lyžování, konané koncem března v Zianu di Fiemme ve stejnojmenném údolí.

Na prosinec jsme naplánovali akci, která měla být naplněním myšlenky, se kterou jsme SIG zakládali – umožnit za ceny nižší než v Krkonoších kvalitní lyžování v Alpách i těm, kteří nemohou nebo nechtějí na týdenní lyžařský pobyt vydat mnohatisícové částky. Předpokládaná cena byla skutečně minimální. Zájem o tuto akci předčil očekávání. Bohužel však došlo ke změně několik let platných podmínek ze strany poskytovatele služeb a my museli hledat (a našli) náhradní řešení.

Na rok 2011 připravujeme dvě akce – jednu na jaro (konec března) a jednu na prosinec. Důvodem těchto termínů jsou zejména mnohem nižší ceny, ale i prázdnější sjezdovky než v hlavní lyžařské sezoně. Podrobnosti najdete na našem webu lyze.mensa.cz.

kontakty: sig-lyzovani@mensa.cz,
http://lyze.mensa.cz

SIG MEG – Mensa English Group

Pavel Oplt

Koordinátor: Jana Axman-Vlková

Cílem SIGu je pořádání setkání se zajímavými hosty, na kterých se hovoří anglicky. V letošním roce proběhlo osm schůzek, na kterých jsme měli příležitost seznámit se s řadou zajímavých osobností a procestovali jsme s nimi veliký kus světa.

Též příští rok plánujeme pokračovat ve stejném duchu, budeme se dále scházet většinou každou třetí středu v měsíci po šesté nebo sedmé hodině v restauraci AUSTRIA, Štefánikova 18/25, Praha 5.

Aktuální informace najdete na meg.mensa.cz. Kdybyste si přáli dostávat pozvánky na MEG, přihlaste se do MEG konference na intranetu nebo mi napište.

Hosté v roce 2010

· Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. – Czech Egyptology

· Mgr. et Ing. Jana Štefaniková – journey through Laos

· Stanislav Beneš – living in Canada

· Nicolas Miller – board games

· Nicolas Miller – Malaysia, Indonesia and other experiences

· Mgr. Maria Vlasic, Ivana Tichá – Croatia

· Ondřej Vrzal – South Korea

· Assoc. Prof. Alan Krautstengl, Ph. D – life and work in America and in Europe

Kontakty: sig-meg@mensa.cz,
http://meg.mensa.cz

SIG PARENT

Pavel Oplt

Koordinátor: Jitka Fořtíková

SIG PARENT vznikl v tomto roce na podporu aktivit pro rodiny s dětmi a pro děti mladšího školního a předškolního věku. V průběhu roku jsme uspořádali několik akcí pro rodiče – ukázkové hodiny projektu Ostrov objevů, přednášky pro rodiče k metodě Mensa NTC systém učení, společenské akce spojené s grilováním a další. Činnost SIGu se dobře rozvíjí a v roce 2011 plánujeme rozšířit činnost na nabídku diagnostických a pobytových aktivit. V neposlední řadě doufáme, že už také vznikne dlouho připravovaná webová stránka tohoto SIGu.

SIG Peníze

Pavel Oplt

Koordinátor: Vladimír Kutálek

Zájmová skupina Peníze je v současné době v počtu členů druhou největší zájmovou skupinou v Mense ČR. Komunikačním kanálem pro tento SIG je především stejnojmenná konference (sig-penize@mensa.cz), přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu Peníze.

SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách. Kromě konferenční místnosti využívá SIG Peníze diskusní fórum na intranetu Mensy , a to především pro rozsáhlejší diskuze. A nově také webové stránky, kde je umístěna vizitka SIGu nejen pro nečleny SIGu Peníze a také přehled uplynulých a plánovaných akcí.

Pár historických faktů: SIG Peníze patří mezi největší skupiny v Mense ČR (ke dni 26. října 2010 přes 90 členů). K 16. únoru 2010 byly spuštěny webové stránky tohoto SIGu. 10. října 2009 byla oficiálně spuštěna nová konference integrovaná do intranetu Mensy. První písemná zmínka o SIGu pochází ze 17. července 2008, avšak první konferenční prostor na Googlu byl založen již 5. července 2008.

Rok 2010 byl především ve znamení dalšího pozvolnému rozšiřování členské základny, zprovoznění stránek SIGu, a co je možná důležitější, k postupnému zapojování více členů do diskuzí SIGu Peníze. Ve spolupráci s místní skupinou Brno došlo k pár akcím věnovaným osobnímu setkání, k hraní finanční hry a také k přednášce na téma osobní finanční plán.

Jedny z potenciálních činností jsou přednášky na téma „Čas jsou peníze aneb Timemanagement“ a „Zlato jako investiční instrument“.

Pokud Vás činnost SIGu Peníze zaujala, rád Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora stejně tak podpora pomocí příspěvků do konference je pak víc než vítána. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.

Kontakty: sig-penize@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/penize/

SIG Psychologie a komunikace

Koordinátor: Eva Stejskalová

Nově založený SIG, který bude věnován komunikaci a psychologii, zahajuje svou činnost na počátku roku 2011. Chystáme komunikační semináře s lidmi, kteří se pohybují v oblasti médií a veřejné a obchodní komunikace. V plánu jsou také semináře zaměřené na psychologii, která s úspěšnou komunikací úzce souvisí.

Kontakty: stejskalovae @ gmail.com

SIG Rozvoj

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Na počátku roku 2010 jsme se ještě zabývali dolaďováním systému hromadného testování IQ na školách, které už dále pokračuje bez zásahů SIGu. V dalším období jsme se zaměřili na navázání kontaktů s několika existujícími i připravovanými Science Learning Centry po republice. Spolupodíleli jsme se i na přípravě projektů ESF, takže pokud budou úspěšné, může mít Mensa několik expozic logiky, šifer či mozku právě v těchto zajímavých moderních muzeích vědy.

Do budoucnosti přivítáme jakékoliv další nápady na rozvoj mensovních aktivit.

Kontakty: tblumen @ mensa.cz,

SIG Strategické hry

Pavel Oplt

Koordinátor: Pavel Oplt

Vážení příznivci kvalitní zábavy. Letos jsme rozšířili seznam her výrazně. Jak z grantu Mensy, tak i z peněz od nečlenů. Nejoblíbenější hrou se zdá být Battlestar Galactica – pravidelně hraná snad pokaždé. Přispívá tomu fakt, že je sice strategická, ale také o lidech a piklení. Proto jsem přidal hru Rome, která má podobný herní princip, jen je zasazena do světa antického Říma v dobách Juldy Césarů. Twilight Imperium, úžasná to hra, je samozřejmě také na výsluní, přeci jen se na ni těšili snad všichni, a s rozšířením je to hra až pro 8 hráčů. V portfoliu zůstávají i ostatní hry jako RISK 2210, Shogun, Attack a další.

Letos jsme také vyzkoušeli dvě pilotní hraní v anglickém jazyce. Protože se akce setkaly s úspěchem, rozhodl jsem se, že budeme pokračovat nadále. Nejen proto, aby si moji američtí přátelé mohli zahrát, ale i proto, že je to skvělý způsob, jak svou znalost oprášit. Předpokládáme, že budeme hrát anglicky alespoň jednou za měsíc.

Protože setkávání SIGu je dobrovolné, termínů hraní je dáno vždy několik. Na další rok zavádíme ustálenou formu. Každý druhý a čtvrtý víkend v měsíci se bude hrát alespoň jeden den, dle zájmu a možností účastníků (tj. buď sobota, nebo neděle, dle většiny). V novém roce tak začínáme 8. či 9. 1., pokračujeme 22. či 23. 1. atd.

Vzhledem k teoreticky neomezené kapacitě rádi uvítáme nové členy. Protože místo hraní se plynule přizpůsobuje možnostem (většinou hrajeme u někoho doma), nezapomeňte se přihlásit včas na mém mailu – pavel.oplt@mensa.cz.

Kontakty: sig-strategie@mensa.cz


Twilight Imperium, foto: Tomáš Kubeš

SIGurmán

Pavel Oplt

Koordinátor: Tomáš Kubeš

Cílem SIGurmán je pořádat přátelská posezení v restauracích, které jsou zajímavé a jejichž návštěva může nabídnout něco nového – jejichž návštěva bude zážitkem, který vybočí z šedi všedního stravování.

V tomto roce se SIGu vedlo velice dobře. Především díky iniciativě ostravské místní skupiny se úspěšně podařilo rozšířit působnost a dostupnost akcí, kterých bylo dosud uspořádáno více než deset.

Pravidelnost akcí pražské větve byla sice narušena mým pobytem v zahraničí, avšak i nepravidelně pořádané akce se těšily velké popularitě. Scházelo se na nich kolem 8 až 18 lidí. Ve většině případů jsme si náramně pochutnali (pouze restaurace U Bubeníčků propadla, viz článek v časopise 3/2010) a vždy jsme se výborně bavili. V některých případech jsme dokonce měli objednané společné vícechodové degustační menu. Velkou poctou nám bylo, když speciálně na naši schůzku dorazili hosté až z Plzně.

Další informace naleznete na naší krásné stránce: gurman.mensa.cz

Kontakty: sig-gurman@mensa.cz,
http://gurman.mensa.cz


Setkání v restauraci Ichnusa, foto: Tomáš Kubeš

SIG Vita Ludus

Pavel Oplt

Koordinátor: Martina Magdová

SIG Vita Ludus se zabývá propagací hraní společenských her a dalších intelektových aktivit (luštění hlavolamů, vědomostní kvízy, debatní kroužky ...) mezi širokou veřejností. Podnikáme nepravidelné výjezdy na akce jiných subjektů, kde tyto aktivity lidem předvádíme. Hlavní akcí SIGu je každoroční návštěva Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ), letos konané v Chrudimi 12. – 14. listopadu. Dále vypomáháme s propagací aktivit spřátelených občanských sdružení a zájmových klubů. SIG rád rozšíří řady o každého, kdo by byl rád, kdyby se intelektové aktivity těšily větší popularitě a široká veřejnost pro ně měla aspoň tolik pochopení, co pro aktivity sportovní a umělecké. Je spousta činností, které se v tomto směru dají v rámci našeho SIGu podnikat.

Kontakty: ig-vita-ludus@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/vita_ludus/

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .