Přehled aktivit SIGů v roce 2014

Přehled aktivit zájmových skupin v roce 2014

Speciální zájmové skupiny (Special Interest Group – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Zatímco některé SIGy fungují spíše lokálně (jejich členové se více či méně pravidelně scházejí), jiné jsou územně zcela nezávislé, neboť spoléhají na moderní informační technologie. V následujících odstavcích přinášíme přehled činnosti jednotlivých SIGů v roce 2014. Pro zajímavost letos uvádíme také počet odběratelů zpráv z konference daného SIGu i orientační údaj o počtu zpráv odeslaných za poslední rok (tato čísla byla aktualizována v polovině října 2014). Máte-li zájem zapojit se do aktivit některého z níže uvedených SIGů, kontaktujte prosím jeho koordinátora či koordinátorku.

Do konference SIGu se můžete zapojit po přihlášení do intranetu Mensy na adrese: https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men20.2.0.0

SIG Aktivní děti

Koordinátor: Mgr. Milada Pytelová

SIG pořádal tradiční akce – silvestr a vítání Nového roku, jarní prázdniny pro rodiny s dětmi. Po celou dobu se SIG snaží o větší zapojení dětí do mensovních akcí. Chceme, aby se děti z Dětské Mensy více zapojily do běžných akcí Mensy, a stejně tak chceme podpořit mensany, kteří mají děti, aby je mohli brát s sebou na mensovní akce. Mnoho organizátorů již s účastí dětí na akci počítá, v Prostějově na desetiboji byly děti velmi důležitou součástí týmů, velmi úspěšné bylo v tomto směru také podzimní setkání Mensy, kterého se účastnilo asi 15 dětí školního věku. Věříme, že tento trend zůstane zachován a že se s dětmi potkáme i na akcích v příštím roce.
Kontakt: milada.pytelova@mensa.cz

SIG Business Club

Koordinátor: Václav Janoušek 

SIG Business Club má ambici podporovat osobní a profesní rozvoj. Za tím účelem jsme uspořádali setkání se zajímavými osobnostmi, jako byl večer s podnikatelkou Margaretou Křížovou, sociologem Fedorem Gálem či národním koordinátorem pro přijetí eura prof. Oldřichem Dědkem. Několikrát jsme se také sešli, abychom diskutovali další směřování klubu, přičemž bychom se rádi více orientovali na podporu nápadů, podnětů, myšlenek, případně i podnikatelských projektů. Uvítáme proto jakékoliv aktivní zapojení dalších mensanů a mensanek, zejména pak návrhy na zajímavé hosty, diskusní témata, podnikatelské nápady či jiné společné aktivity.
Konference: sig-business@mensa.cz
Kontakt: http://lbc.mensa.cz

SIG Chci Pomoci Mense

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

SIG Business Club má ambici podporovat osobní a profesní rozvoj. Za tím účelem jsme uspořádali setkání se zajímavými osobnostmi, jako byl večer s podnikatelkou Margaretou Křížovou, sociologem Fedorem Gálem či národním koordinátorem pro přijetí eura prof. Oldřichem Dědkem. Několikrát jsme se také sešli, abychom diskutovali další směřování klubu, přičemž bychom se rádi více orientovali na podporu nápadů, podnětů, myšlenek, případně i podnikatelských projektů. Uvítáme proto jakékoliv aktivní zapojení dalších mensanů a mensanek, zejména pak návrhy na zajímavé hosty, diskusní témata, podnikatelské nápady či jiné společné aktivity.
Kontakt: tblumen@mensa.cz

SIG Cyklistika, SIG Outdoors

Koordinátor: Zdenka Pániková

Tyto zájmové skupiny jsou svým zaměřením šité na míru všem, kdo mají rádi různorodé aktivity na čerstvém vzduchu a poznávání nových zákoutí. Vytvořili jsme korporativní koalici s MS Pardubice a MS Hradec Králové, která je charakteristická svojí pohodovou atmosférou. Akce se vyznačují značnou rozličností hlavně proto, že je více organizátorů, jmenovitě Vítek Švachouček, Jana Hřebíčková, Věrka Heřmanová, Maruška Cibulková, Vlastík Daněk, Marián Zahradník a Alenka Kudláková, kteří se aktivně zapojili do organizace akcí, a proto každá aktivita má svůj specifický rukopis. A že jich bylo, posuďte sami: procházka po pražských věžích hned ve dvou různých verzích, a to v prosinci a v květnu (Maruška), v únoru Rampouchový memoriál (pod taktovkou Alenky), v březnu cesta za K. J. Erbenem do Miletína (Věrka), v dubnu jsme měli rovnou v jednom víkendu souběh dvou akcí – účast na Kuřimském aprílovém pochodu a cesta za E. Holubem do Holic (Jana), na Velikonoce jsme navštívili akci Mensy SK – Slovenský ráj. V květnu se putovalo za K. Poláčkem do Rychnova nad Kněžnou (Věrka), v červnu zase za Bohuslavem Martinů do Poličky (Jana). V červenci jsme měli možnost prozkoumat jeskyně v Českém ráji (Vlastík), v srpnu byl výlet na zámek Častolovice (Věrka), návštěva akce Mensy SK v Bratislavě (Marián) a cyklo-outdoors výlet do Hranického krasu, v souvislosti s nímž bych chtěla jménem všech účastníků poděkovat Mense ČR za finanční příspěvek. V září pokračoval tour za slavnými rodáky našeho kraje, tentokrát za Bedřichem Smetanou do Litomyšle (Jana). Mimo tyto akce ještě uspořádal Vítek Švachouček dvě sólo cyklistické akce, a to v květnu do Prčic a v červenci po Pražském kole.

U některých akcí bylo bohužel nutné ve prospěch kvality akce regulovat kvantitu, za což bych se chtěla omluvit všem, kteří se někam z kapacitních důvodů nedostali, budeme se snažit je v budoucnu upřednostnit. Nesmírně obdivuji entuziasmus organizátorů všech akcí. Mají můj obdiv a díky a těším se na další naše poznávací mise.


Konference: sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz   foto: Marie Cibulková

SIG Dračí doupě

Koordinátor: Martin Hladík

Skupina dobrodruhů známá pod jménem „Tistygrem“ před nedávnem vyplula na své létající lodi na daleký jih do málo probádaných Černých království. Pátrá po mocném nepříteli, s kterým se již jednou utkala, ale zcela porazit ho nedokázala. Čeká je cesta plná nebezpečí – nevyzpytatelné počasí, záhadné ostrovy, krvelační domorodci a bájné nestvůry. Naleznou dobrodruzi to, co hledají? Zvítězí, nebo skončí na dně oceánu?

SIG Dračí doupě se schází pravidelně každý pátek v Praze, aby se společně vydal vstříc novým dobrodružstvím. Rádi přivítáme nové zájemce o hru, takže pokud chcete prožít neobyčejné příběhy a popustit uzdu své fantazii, ozvěte se!


Konference: sig-doupe@mensa.cz

SIG Peníze, SIG Ekologie, SIG Seberozvíjení, SIG Strategické hry

Koordinátor: Vladimír Kutálek 

Komunikačními kanály pro tyto SIGy je především stejnojmenná konference, přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem daného SIGu.

Většina akcí se koná v blízkosti Brna, nicméně diskuse jsou celostátní.

Zájmová skupina (tzv. SIG) Peníze je v současné době počtem členů největší zájmovou skupinou v Mense ČR. SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách. K čemuž mám kvalifikaci jako dlouholetý finanční poradce.

Zájmovou skupinu (tzv. SIG) Strategické hry jsem na jaře roku 2013 adoptoval. SIG slouží jako konference případných zájemců o hraní her především strategického typu.

Přihlášením do konference SIGu Ekologie získáte zdroj pozvánek na ekologické akce, akce v přírodě, popř. tipy na zajímavé články o ekologii. V intranetové diskusi si můžete přečíst diskuse na téma ekologie.

SIG Seberozvíjení Vám může nabídnout: zajímavé názory, recenze knih, odkazy na zajímavé články členů Mensy v konferenci či v diskusním fóru. Občas nějakou tu zajímavou přednášku. V poslední době přispívám především popisem reálných kauz, kterým se věnuji.

Pokud Vás činnost některého SIGu zaujala, rád Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora formou příspěvků do konference je pak víc než vítána. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište do SIGu alespoň pár řádek, jak se Vám kniha líbila. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.


Konference: sig-ekologie@mensa.cz
Kontakt: http://ekon.mensa.cz

SIG EMAG

Koordinátor: Tomáš Blumenstein 

SIG byl založen v roce 2010 při organizování celoevropského setkání Mensy v Praze v roce 2010. Maillist skupiny pokračuje a slouží k informování o zahraničních mensovních akcích. Do Švýcarska na EMAG Zürich vyrazily čtyři automobily. V roce 2015 se chystáme na EMAG do Berlína. V roce 2016 do Krakova a v dalším roce do Barcelony.

Konference: sig-emag@mensa.cz
Kontakt: http://emag.mensa.cz


SIG Geocaching

Koordinátor: Pavel Terber 

I letos se zadařilo nalézt nějaké schované krabičky, a to jak určitě každý individuálně, tak i společně. Například při odlovu Zubaté žáby. Z dalších akcí se povedl event Odpolední deskohraní v České Třebové. Příští rok už se snad budeme moci dostat do lesů u Ždáru nad Sázavou a konečně také odlovit GC3PTTR a okolí.
Konference: sig-geocaching@mensa.cz
Kontakt: http://geocaching.mensa.cz
SIG HR

Koordinátor: Martin Lupa 

Cílem tohoto nového SIGu je vytvořit místo pro setkávání a výměnu názorů, poznatků a zkušeností nejenom pro HR profesionály, ale pro každého, koho zajímá HR problematika. Tou je myšleno vše od pracovněprávních vztahů se zaměstnavatelem přes vzdělávání, tréninky, odměňování až po motivaci a vedení lidí, mentoring, koučink atd.

Hlavní činností SIGu HR je pořádání diskusních večerů se zajímavými osobnostmi, a to jak z velkých korporací, tak s úspěšnými podnikateli, kouči, lektory atd. V době sepisování tohoto článku máme za sebou první setkání (dle ohlasů velmi povedené), a to s headhunterem Romanem Molkem ze společnosti Transearch. Více než dvacítka účastníků se mimo jiné dozvěděla, co obnáší činnost headhuntera i co dělat, pokud bychom chtěli získat lepší práci. V průběhu večera zazněly desítky dotazů, a kdyby nebyla akce po dvou a půl hodinách ukončena, pravděpodobně by dotazy padaly dodnes. 

V rámci SIGu HR rovněž informujeme o zajímavých pracovních nabídkách, případně o možnostech pracovní spolupráce (pro podnikatele a pracující na volné noze) a pomáháme radou v rámci kariérního poradenství.


Konference: sig-hr@mensa.cz 

SIG Hudba

Koordinátor: Magda Tydrichová 

SIG Hudba vznikl v roce 2013 a začal se díky svým aktivním členům velice rychle rozvíjet. Ani letos jsme nezaháleli, a tak jsme se celým rokem úspěšně prohráli, prozpívali a proposlouchali až na jeho konec.

I když se SIG specializuje převážně na klasickou hudbu, myslím, že se nám docela daří pořádat různorodé akce. Kromě několika „klasických“ koncertů České filharmonie jsme letos navštívili i koncert pod širým nebem nebo jsme zašli na operu do Národního divadla. Spolu se SIGem Outdoors, MS Pardubice a Hradec Králové jsme se vydali do Poličky za Bohuslavem Martinů a do Litomyšle za Bedřichem Smetanou. Mnozí členové SIGu si přišli poslechnout přednášku filharmonika Martina Hilského, který nám přiblížil život v orchestru. Asi největší akcí roku byl turisticko-hudební výlet na operu do Verony, kde jsme trochu nasáli atmosféru hudby v italském podání.

Co se týče vlastní hudební činnosti, na obou celostátních setkáních bylo možné si zahrát a zazpívat s ostatními, z čehož bych chtěla vytvořit tradici. Stále funguje kapela na dálku Pavla Marušince. Letos jsme byli poměrně aktivní a nahráli jsme hned několik písní/skladeb, z nichž některé je již možné si poslechnout na stránce SIGu, ostatní snad brzy přibydou.

Tolik shrnutí naší činnosti. A co nás čeká dál? Stále hledáme aktivní hudebníky, kteří by chtěli rozšířit řady naší kapely. Ještě letos v prosinci by se mělo uskutečnit předvánoční hraní koled a mým cílem do příštího roku je uskutečnit víc akcí, kde budeme sami hrát, nikoliv jen poslouchat. Ale nebojte se, i poslechové akce budou, a bude jich dost. Pokud chcete, přijďte ještě letos 14. 12. na adventní koncert fagotového kvarteta. Příští rok bych se namísto opery chtěla trošku věnovat baletu a z repertoáru pražských orchestrů se vynasnažím vybrat pár zajímavých koncertů. Co se týče výletů, míst spjatých s některým z našich hudebních velikánů nám zbývá ještě víc než dost. A nějakou tu besedu určitě také vymyslíme.

Možností, co dělat, je však mnohem víc. Pokud by někdo z Vás měl jakýkoliv nápad na nějakou akci, nebojte se ji zorganizovat. Budu moc ráda, když se díky aktivním členům centrum dění přesune i mimo Prahu a za hranice klasické hudby.

Závěrem bych ráda udělala to, čím jsem měla začít. SIG by nemohl existovat bez svých členů, kterých je v současnosti již 128.

Takže děkuji a na slyšenou v příštím roce!

Konference: sig-hudba@mensa.cz

SIG Informace

Koordinátor: Utajen, údajně dostupný na adrese radio.jerevan@mensa.cz 

Činnost SIGu spočívá ve shromažďování lehce pikantních informací o členech Mensy a neméně zajímavých detailů z pořádaných akcí za účelem jejich zveřejnění v zaručeně pravdivé a autentické podobě v dubnovém čísle časopisu Mensa.

Konference: sig-jazyky@mensa.cz
SIG Jazyky

Koordinátor: Vítek Švachouček 

Ověřování členství pomocí QR kódů na průkazkách se zatím nerozšiřovalo, všechny požadované jazyky skript podporuje. Přesto je vítána korekce stávajících jazyků a rozšíření o další.

V červnovém časopise byl uveřejněn zkrácený článek o zdvořilostních formách v evropských jazycích, který se zabýval tykáním a vykáním. Kompletní článek byl zveřejněn na stránkách SIGu http://jazyky.mensa.cz/, kde se postupně objevují také připomínky na akce i odkazy na další tvorbu členů v časopise.

Na podzimním celostátním setkání v Podmitrově měl v rámci představování SIGů právě tento SIG nejpropracovanější prezentaci. Nejen pro doplnění této prezentace členové navrhli a přijali nové logo SIGu.

Do dění SIGu se zapojuje stále více členů nejen prostřednictvím konference, ale i intranetové diskuse. Zvláště těmto aktivním členům bych rád poděkoval, protože díky nim má SIG stále co nabídnout.


Konference: sig-jazyky@mensa.cz

SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava

Koordinátor: Dana Havlová 

Tento SIG se zabývá zakládáním a podporou fungování klubů nadaných dětí nejen na jižní Moravě, ale i v Čechách. Tam, kde se najdou aktivní lidé, kteří by se chtěli do sítě klubů zapojit a zprostředkovat tuto možnost dětem, se snažíme pomoci. Můžeme nabídnout testování IQ ve škole a prvotní vytipování vhodných členů. Většinou následuje den plný her, kdy ukážeme některé vhodné hry a uděláme reklamu nově vznikajícímu klubu. Většinou jsme schopni podpořit nově vznikající klub několika hrami do začátku.
V letošním roce bylo založeno deset nových klubů a na založení dalších pracujeme. Nové kluby vznikly v Brně, Hradci Králové, Prachaticích, Znojmě, Buštěhradě, Chebu či Břežanech. Máte-li zájem o založení klubu ve svém okolí, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

SIG Kluby nadaných dětí severní Morava

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Hlavní činností SIGu je podpora a zakládání klubů nadaných dětí především v oblasti severní a střední Moravy. Aktuálně se jedná o kluby v Opavě, Frýdku-Místku, Vsetíně, Olomouci, Uherském Hradišti, Kopřivnici, Frenštátě pod Radhoštěm, Karviné, dva v Prostějově a tři v Ostravě. Současně se podílíme na organizační přípravě konferencí Mensa pro rozvoj nadání (Praha, březen 2014, 200 účastníků; Prostějov, listopad 2014, 160 účastníků). Pokud chcete založit KND ve svém městě, neváhejte se ozvat. Spolupracujeme se SIGem Kluby nadaných dětí jižní Morava, který zakládá KND ve zbytku republiky.

Kontakt: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

SIG Literární tvorba

Koordinátor: Eliška Anna Kubičková

SIG Literární tvorba byl založen v září 2014. Za krátkou dobu jeho existence jsme si již stačili zadat dva tvůrčí úkoly a sejít se na schůzce spojené s prezentací vlastní literární tvorby, čtením ukázek z klasické literatury a procvičením některých technik tvůrčího psaní. Do budoucna chystáme zpracování rozsáhlejšího tvůrčího úkolu, autorské čtení, besedu s lektorem Literární akademie, publikaci vlastní tvorby a další akce podle zájmu současných i budoucích členů SIGu, které bychom rádi pozvali do našich řad.

Kontakt: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/


SIG Logická olympiáda

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Úkolem je organizace Logické olympiády. Celkem se do ní zapojuje asi 200 dobrovolníků, v letošním roce se zaregistrovalo přes 49 000 dětí a studentů a obsáhlou reportáž v tomto časopise nepřehlédnete.Kontakt: http://logickaolympiada.mensa.cz

 Kontakt: logickaolympiada@logickaolympiada.cz
Konference:sig-lo@mensa.cz


SIG Lyžování

Pavel Oplt

Koordinátor: Aleš Vencko 

SIG Lyžování v roce 2014 pokračoval ve své tradiční činnosti – uspořádali jsme tři lyžařsko-snowboarďácké akce. První ve Val di Fiemme a okolí – naše tradiční jarní lyžování. Další dvě akce se konají v předvánočním období (článek je psán na začátku listopadu, tedy před konáním akcí), druhý a třetí prosincový týden. Celkem je na ně přihlášených více než 40 mensanů, jejich přátel a členů rodin. Obě akce pod názvem lyžování za hubičku (kvůli symbolické ceně) se konají v italské provincii Bergamo (Orobijské Alpy), v údolí Brembana, kde se nacházejí lyžařská střediska Foppolo a San Simone. Na naši první akci nadcházejícího roku – tradiční jarní lyžování ve Val di Fiemme a okolí – je již nyní přihlášen dostatečný počet osob a zbývá již jen několik volných míst. Na našich akcích rádi přivítáme všechny mensany, jejich rodiny i přátele.

kontakty: sig-lyzovani@mensa.cz
http://lyze.mensa.cz

 
Společné absolvování skitouru Sella Ronda 30. 3. 3014, foto: Aleš Vencko

SIG Manager

Koordinátor: Stanislav Wolf 

Je prostorem pro předávání zajímavých informací a zkušeností z oblasti managementu a budování osobnosti manažera. Náplní jsou pravidelné tematické přednášky doplněné o různé testy, videoukázky, hry a věcné diskuse, které mají za úkol pomoci účastníkům porozumět manažerským metodám a technikám a základům budování a rozvíjení osobnosti manažera. Soustředíme se především na poznávání a trénink měkkých dovedností potřebných pro vedoucí pozice. Součástí aktivit zájmové skupiny jsou také workshopy, praktická cvičení, teambuildingové aktivity, procvičování obchodní angličtiny a přátelská poznávací setkání u skleničky.

V roce 2014 jsme úspěšně splnili své stanovené cíle. Především jsme každý kalendářní měsíc organizovali zajímavou přednášku. Provázeli nás jimi například Stanislav Wolf, Petra Glassova ze společnosti Lufthansa, Radim Novák z IBM, Vladimír Kutálek a dále zkušení manažeři a profesionální koučové Eduard Bermann z podniku Danone a Jaroslav Kopal ze 4management. Uskutečnili jsme i jedno mimořádné cvičení, na kterém si účastníci mohli před kamerou zdokonalit prezentační dovednosti. A samozřejmě jsme také přispívali zajímavými články do různých rubrik časopisu Mensa. Naše celoroční hladké fungování mohlo proběhnout jen a pouze díky většímu či menšímu přispění našich členů, hlavně těch stálých a obzvláště těch, kteří se odhodlali ujmout některé z přednášek a vytvořit pro své kolegy zajímavý program. Touto cestou bych jim všem chtěl poděkovat.

Pokud jsme Vás zaujali a chcete se o nás dozvědět více, podívejte se na naše internetové stránky a/nebo rovnou přijďte mezi nás. Jste srdečně vítáni.


Konference: sig-manager@mensa.cz 
Kontakt: 
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/manager/

SIG MEG – Mensa English Group

SIG MEG offers you an opportunity to join us for a friendly English conversation, usually starting after interesting lecture on the beginning of the evening. The goal of MEG is to have fun together while speaking (only) English.

SIG momentálně hledá nového koordinátora. Pokud byste měli zájem podílet se na činnosti SIGu, prosíme, napište koordinátorce SIGů Lence Šnajdrové.


Konference: sig-meg@mensa.cz
Kontakt: http://meg.mensa.cz

SIG MEG logo 

SIG Natura

Koordinátor: Pavel Terber 

SIG Natura spojuje mensany, kteří mají rádi naturismus, tedy se nejen rádi koupou bez plavek, ale třeba jezdí i na „bezplavkové“ dovolené apod. SIG nabízí společné objevování naturistických pláží, účastníme se akcí v aquaparcích, informujeme se o naturistických výletech apod. Akce se konají v průměru jednou až dvakrát měsíčně, a to v různých koutech ČR, někdy i v zahraničí.

Kontakt: pavel.terber@mensa.cz
Konference: sig-natura@mensa.cz

SIG Nihongo

Koordinátor: Václav Brázda 

SIG Nihongo (日本語) sdružuje zájemce o japonský jazyk a studium japonštiny. Tradicí se stala už pravidelná návštěva festivalu japonských filmů – Eigasai (映画祭) – v Praze, na kterém je možné díky bohatému doprovodnému programu potkat spousty Japonců a Japonek, zahrát si japonskou strategickou hru go (碁), skládat origami (折り紙) či zamávat si samurajským mečem (刀) (pozor, letos nebude Eigasai jako dříve v lednu, ale uskuteční se až v polovině března). Dále se věnujeme cvičení bránice při fraškách Malého divadla kjógenu v Brně a také návštěvám restaurací, kde se podává typické japonské jídlo a pití. Pokud se tedy zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta, karaoke či japonské jídlo, neváhejte se připojit k SIGu Nihongo. V konferenci SIGu Nihongo je aktuálně asi 30 členů, takže chystáme na příští rok blíže neurčenou monstrózní společnou akci a on-line výukový most s Japonskem.

Kontakt: vaclav.brazda@mensa.cz
Konference: sig-nihongo@mensa.cz

SIG PARENT

Koordinátor: Jitka Fořtíková 

SIG PARENT sdružuje osoby spojené s Mensou při vytváření aktivit pro rodiče předškolních dětí a děti samotné. V roce 2014 jsme uspořádali v součinnosti se SIGem několik akcí. Ve spolupráci se Školičkou MH a její aktivní buňkou – Bc. Magdalenou Halžovou – v Praze 6 to byly dvě akce. První proběhla 29. ledna v rámci dne otevřených dveří hudební školy MH v Praze. Od 14 hodin začaly soutěže pro děti ve věku od 3 do 10 let: a to nejenom logické, ale také hudební. Na závěr si přišli na své také rodiče, pro něž byl připraven jam session lektorů MH music Lukáše Pavlíka a Jakuba Antla.

11. února proběhl již tradiční den plný her – zábavné odpoledne pro děti od 3 do 10 let. Vyzkoušeli jsme si nepřeberné množství smart her, hlavolamů, hádanek a logických úkolů. Dále jsme se seznámili s novými vzdělávacími aplikacemi na iPadu od firmy Lipa Learning. Novinkou byla malá šifrovačka pro školáky v areálu Školičky MH. Mense jistě přibyl po náročném odpoledním testu IQ nejeden člen navíc.

V roce 2014 se také podařilo obnovit spolupráci na kurzech Mensa NTC systém učení. Kurzy pro učitele mateřských škol realizujeme ve spolupráci s Centrem nadání, o. p. s., již od roku 2009. V letošním roce Mensa vydala tištěnou verzi metodiky Dr. Rajoviće – autora metody – a pozvala jej jako hlavního hosta březnové konference Mensa pro rozvoj nadání. Tato iniciativa spolu s obnovením lektorského týmu metody (nově se do přednáškových aktivit zapojila MUDr. Zuzana Ludvíková – aktivní členka Mensy a ředitelka Ostrova objevů) vedla k výraznému zvýšení zájmu o tyto kurzy. Mensa navíc převzala spoluorganizaci a marketing kurzů do svých rukou. Ve spolupráci s Dr. Šnajdrovou a Ing. Kalusovou se daří mnohem lépe oslovovat zájemce o kurzy a komunikovat s nimi při přihlašování. Od června do začátku listopadu 2014, kdy jsme kurzy znovu spustili, jimi prošlo více než 200 učitelů. To je výsledek, který jsme v minulosti neměli za celý kalendářní rok!!! Jsem ráda, že jsem součástí těchto aktivit.

Rozvíjení rozumových schopností nejmenších je nadále prioritou SIGu. V neposlední řadě se pochlubím 6. listopadem 2014, kdy vychází tiskem moje nová publikace – „Rozvoj rozumových schopností u dětí MŠ“ v nakladatelství Portál. Věřím, že spolu s publikační činností a lektorskými aktivitami budeme nadále aktivně oslovovat učitele mateřských škol ke spolupráci nejen se SIGem PARENT, ale s Mensou obecně.


Konference: sig-parent@mensa.cz
Kontakt: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/parent

Psychologie a komunikace

Koordinátor: Karel Kostka 

SIG Psychologie a komunikace působí ve Vsetíně v prostorách střední školy a jeho činnost je orientována především do oblasti přednášek o ontogenezi lidské psychiky na úrovni středoškolské mládeže. Součástí činnosti SIGu jsou ovšem i exkurze a stáže zaměřené na poznávání nejrůznějších oblastí.

V roce 2014 navštívili členové SIGu Palackého univerzitu v Olomouci, absolvovali exkurzi do Prahy, ale vyjeli i do zahraničí – navštívili muzeum Salvadora Dalího ve Figueres a posledním zahraničním výjezdem byla říjnová odborná exkurze ve švýcarském CERNu (Evropská organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě). Pod názvem Expedice CERN 2014 se účastníci stali na pár hodin součástí zvláštního světa částicové fyziky a prohlédli si obří urychlovač částic LHC (Large Hadron Collider) o délce 27 km, umístěný 150 m pod úrovní země na hranicích Švýcarska a Francie. Setkali se s českými vědci a diskutovali s nimi mimo jiné o výzkumu temné hmoty a antihmoty, o lidském vědomí a myšlení, o vztahu částicové fyziky a hmotného světa apod.

SIG Psychologie a komunikace nemá velké výukové cíle, ale snaží se získat středoškoláky pro studium humanitně orientovaných disciplín. Většinou se to daří, po jednom ze seminářů napsala do školního magazínu studentka Katka Byrtusová, studentka 4. ročníku: „Našla jsem v sobě touhu poznat hlouběji psychologii a filozofii – disciplíny, které mne dříve nijak zvlášť nezajímaly. A protože právě ony byly náplní dopoledních seminářů, každý si z nich mnohé odnášíme. Uvědomili jsme si třeba, že stačí vyjít ven, rozhlédnout se kolem sebe a člověk, který chce vidět, si hned uvědomí, že svět je něco báječného a nádherného.“

Protože byla nyní ve Vsetíně otevřena vysoká škola, je cílem SIGu získat pro spolupráci vedle středoškoláků i vysokoškoláky.


Konference: sig-komunikace@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace

SIG Queer

Koordinátor: Martin Felgr

Chcete blíže poznat všední život a běžné problémy lidí s odlišnou sexuální orientací? SIG Queer má za sebou rok své existence a za tu dobu již stihl uspořádat troje promítání filmů s queer tematikou. Prvním snímkem byly Modlitby za Bobbyho (USA, 2009, ČSFD 86 %), jehož námětem bylo poutavé drama natočené podle skutečné události, konkrétně coming out mladého chlapce v silně katolické rodině. Druhým filmem bylo francouzské drama Un amour à taire (Láska, o které se mlčí; 2005, ČSFD 86 %) pojednávající o osudu dvou gayů za 2. světové války. Posledním snímkem byla veselá komedie o homoparentalitě Snídaně se Scotem (Kanada, 2007, ČSFD 74 %), která byla jistě příjemným odlehčením po předchozích dvou náročných dramatech.

Zaujala Vás tato témata? Chcete mít přehled o všech plánovaných akcích? Přihlaste se prostřednictvím intranetu do naší e-mailové konference.

Konference: sig-queer@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer

SIG Rozvoj

Koordinátor: Tomáš Blumenstein

Cílem SIGu Rozvoj je vyhledávání, vymýšlení a startování různých nových mensovních aktivit. Dlouhodobě se ukazuje, že nápadů je spousta, ale realizátorů podstatně méně. Přijďte tedy nejen s rozvojovými myšlenkami, ale také s elánem na nich pracovat.
Kontakt: tblumen@mensa.czSIG Technologie, programování a matematika

Koordinátor: Lukáš Čihák

Nedávno vzniklý SIG Technologie, programování a matematika pracuje na on-line bázi, tj. formou informativních e-mailů prostřednictvím konference. V těchto e-mailech představujeme různé novinky, matematické a logické problémy či problémy týkající se rozličných programovacích jazyků. Na základě těchto e-mailů je pak vedena diskuse na intranetu Mensy či přímo formou odpovědí a e-mailových reakcí na daný problém. Mnoho členů například sdílí i své názory a velice cenné zkušenosti z rozličných oblastí.
Mezi členy Mensy se dozajista nachází hodně lidí, kteří pracují nebo se alespoň zajímají o oblast IT nebo matematiky. Proto bychom chtěli vyzvat ty z Vás, kteří mají zájem o členství, aby se přihlásili.
Každý je u nás vítán a doufáme, že jistě naleznete v našich řadách kolegy/kolegyně, kteří sdílí s Vámi společné zájmy, a tak se postupně rozvinou zajímavá odborná témata, která zde budeme moci diskutovat.
Řídíme se heslem: „Víc hlav víc ví.“

Konference: sig-tech@mensa.cz

SIG Zlaté ručičky

Koordinátor: Ludmila Čaňková

SIG Zlaté ručičky bychom měli přejmenovat na Úžasný relax. V letošním roce se nám povedla tři pohodová setkání. Na konci ledna jsme obšívali korálky Swarovski, vznikly tak úžasné náušnice. V březnu jsme fimovali a z vlastnoručně upečených korálků a drhané šňůrky pak tvořili šik shamballa náramek. V září jsme si vyzkoušeli, jak je jednoduché z gumiček umotat vlastně cokoliv. A na prosinec máme v plánu zopakovat akci z loňského roku – tvorbu vánočních hvězd. Jestli si chcete tvořivě odpočinout, jste vítáni!

Konference: sig-zlate-rucicky@mensa.cz

SIG Zpěv

Koordinátor: Jiří Keller

Myšlenka na společné mensovní zpívání předcházela založení SIGu o mnoho let. V adventu roku 2010 se konečně objevil dostatek zpěváků, aby stálo za to se o založení pokusit, a tak vznikl tento SIG. Logistické zajištění nebylo jednoduché, a tak se první společné zpívání zorganizovalo až 29. 3. 2011. V květnu téhož roku proběhla schůzka s kytarovým hraním, na podzim vánoční „kytarování“. Bohužel se ale od té doby postupně začala projevovat časová vy/pře-tíženost mensanů – na ukázku vybírám z jejich odůvodnění, proč to vzdávají: „Nepočítám, že bych mohl chodit – moc práce, málo času (pracuju stále i o víkendech).“ „Bohužel jsem špatně odhadla svůj volný čas a na zpěv už nemám volný večer. Přednost musím dát práci, rodině a studiu“. Některé členky měly mnoho práce před maturitou, jiné porodily. Výsledkem je spící SIG, který čas od času popichují koordinátorky a neúspěšně se ho snaží probudit. Příjemně mne proto překvapil nedávný zájem dvou členek Mensy o náš SIG, a tak když jsem byl požádán o zprávu o činnosti SIGu Zpěv, převážil jejich zájem nad frustrací z všeobecného nedostatku času a nevzdávám se myšlenky na opět probuzený SIG. Pokud se najde ještě pár mužských hlasů, které s námi již zpívaly, nebo se rozhodou dát sborovém zpěvu šanci další, nebude muset SIG zaniknout.

Konference: sig-zpev@mensa.cz 

SIGLego

Koordinátor: Lenka Stodůlková

Letos jsme si dávali hodně odpočinku, ale i přesto se podařilo postavit několik modelů do dvou soutěží. První soutěž měla téma vize budoucnosti. Náplní druhé soutěže byly deskové či logické hry. Hezky si s tímto tématem poradila Hana Kotinová, která postavila Lego verzi hry od Smart Games, Piráti: Hledej a najdi. Myslím, že jí právem náleží odměna – Lego hra Creationary. Po Novém roce bych ráda vyhlásila již čtvrtou stavitelskou soutěž, jejíž téma mi už delší dobu leží v hlavě. A už se hlavně těším, až si daný model postavím. Prvky budou voda, obydlí, zeleň. Nechci to více specifikovat, abych neomezila Vaši fantazii. Konec souteže bude již tradičně před Vánocemi.

Konference: siglego@mensa.cz
Kontakt: 
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lego/

SIGurmán

Koordinátor: Tomáš Kubeš

Cílem SIGurmánu je pořádat přátelská posezení v restauracích, které jsou zajímavé a jejichž návštěva může nabídnout něco nového. Nemusí to být restaurace, kam byste zašli každý den, možná právě naopak, SIGurmán by Vám měl nabídnout možnost podívat se do míst, kam byste rodinu nebo kolegy nebrali.

V roce 2014 jsme uspořádali deset akcí – od tradičního postnovoročního brunche a obligátních návštěv v rámci Grand Restaurant Festivalu (mile překvapila La Truffe) přes víkendovou návštěvu vinařství Karlík až po besedu se zakladatelem úžasného projektu varime.cz (který byl k našemu velkému smutku bohužel později zrušen).

Akce plánujeme nepravidelně a nejlepším způsobem, jak se o nich dozvědět, je přihlásit se na intranetu do naší konference sig-gurman@mensa.cz. Rád bych nakonec srdečně poděkoval všem organizátorům a spoluorganizátorům za pomoc.


Konference: sig-gurman@mensa.cz
Kontakt: http://gurman.mensa.cz


Beseda se zakladatelem projektu varime.cz, foto: Tomáš Kubeš

Výtvarný SIG

Koordinátor: Bc. Eva Erbsová

Více informací: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/

Konference:sig-vytvarny@mensa.cz
Kontakt: http://sig-vytvarny.mensa.cz
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .