Přehled aktivit SIGů v roce 2017

Přehled aktivit zájmových skupin v roce 2017

Zkratkou SIG se označují takzvané Special Interest Groups, tedy takové skupiny členů, které v rámci Mensy spojuje nějaký společný zájem nebo záliba, a kteří společně podnikají různé akce. Chcete se s mensany vydal lovit kešky, prozkoumávat společně zajímavé restaurace nebo literárně tvořit? Zajímá vás vše kolem managementu a rozvoje osobnosti a rádi navštěvujete, nebo i organizujete přednášky zajímavých lidí? Chcete si popovídat anglicky, anebo se rovnou do studia jazyků ponořit hlouběji? Anebo chcete Mense pomoci a zapojit se třeba i do jejího rozvoje? Zaměření SIGů je různorodé a jejich nabídka pestrá. Na tomto místě vám přinášíme vám přehled SIGů, které v rámci Mensy ČR fungovaly v roce 2017.

SIG Aktivní děti

 1. SIG si klade za cíl umožnit seznámení a komunikaci rodinám členů dětské Mensy a mensanům s dětmi. Podporuje účast členů dětské Mensy na mensovních akcích a prosazuje vhodné podmínky, aby se mohli mensané účastnit akcí spolu se svými dětmi.
 2. Pokud jste v loňském roce navštívili některou z větších mensovních akcí, jistě jste již považovali za samozřejmé, že jsou na ní i děti. Stává se dobrou tradicí, že se mensovních setkání a mnoha dalších akcí zúčastňují již celé rodiny. Kromě toho se členové SIG zúčastnili několika menších akcí, jako bylo skákání na trampolínách, návštěva VIDA centra Brno, procházky po zahradách a vilách v Černých polích v Brně, návštěva depozitáře Technického muzea Brno.
 3. I v roce 2018 chceme apelovat na organizátory akcí, aby mysleli i na děti a rodiny. Chtěli bychom pomoci místním skupinám, kam ještě děti nechodí, aby se staly pro děti otevřenějšími, vždyť máme již více než 1500 členů dětské Mensy. SIG bude i v roce 2018 organizovat vlastní akce. Z plánovaných Vás zveme na jarní prázdniny na Šumavě 3. 2. – 10. 2. 2018.
Koordinátor: Mgr. Milada Pytelová (milada.pytelova@mensa.cz, +420 602 171 498)
Konference: sig-aktivni-deti@mensa.cz

SIG Business club

SIG Business Club nabízí platformu jejím členům, odborníkům a veřejnosti zabývat se aktuálními otázkami v oblasti obchodu, podnikání a ekonomie. Dbá o jejich osobní rozvoj a pomáhá jim v oblasti obchodních kontaktů na lokální i globální úrovni. Pro představu a informaci uvádím několik přednášek, které jsme organizovali:

 1. SIG Business Club (Mensa Business Club) nabízí platformu jejím členům, odborníkům a veřejnosti zabývat se aktuálními otázkami v oblasti obchodu a podnikání. Pomáhá jim v oblasti obchodních kontaktů na lokální i globální úrovni.
  Hlavním cílem SIGu je NETWORKING. Rádi bychom působili jako poradci pro ta správná obchodní rozhodnutí.
  Pro představu a informaci uvádím několik přednášek, z nichž některé jsme organizovali ve spolupráci s klubem skeptiků Sysifos, s Alumni ČVUT nebo s MatFyzem.
  Jako nejúspěšnější akci roku bych rád zmínil Mensa TECHDAY. Akce proběhla v ČVUT-CIIRC a zúčastnilo se jí 60 lidí. Z toho cca 60 % posluchačů bylo z Mensy a zbylých 40 % byli absolventi ČVUT. Jako přednášející vystoupil Jiří Cigler se skvělou přednáškou o řešení matematických úloh při energetických optimalizacích budov. Následně pak Martin Kotek, prezident Asociace virtuální a rozšířené reality, který zakončil svoji přednášku praktickými ukázkami v umělém 3D světě. Po dohodě s účastníky akce jsme sdíleli jejich kontakty a cílem nadále takto získaných propojení využívat v profesním i osobním životě.
 2. Vzhledem k mnoha pozitivním ohlasům již nyní připravujeme na únor 2018 Mensa TECHDAY, vol. 2, kde by měli vystoupit další skvělí řečníci.
  S cílem dopadu našich akcí na co nejširší a zainteresované publikum úspěšně koordinujeme aktivity SIGu se Spolkem Sisyfos, Alumni ČVUT a MatFyzem. Tyto naše aktivity se v mnohém doplňují.
Koordinátor: Petr Štěpán (petr.stepan@mensa.cz, +420 724 744 775)
Konference: sig-business@mensa.cz

SIG Cyklistika, SIG Outdoors

 1. Tato korporace SIGů je určena pro ty, kteří rádi cestují a poznávají různá zákoutí naší republiky, někdy i kousek dál, buď pěšky, nebo na kole. Naše akce jsou určeny pro osoby všech věkových kategorií, již několik let s víceméně stabilním jádrem členů, nicméně rádi mezi sebe přijmeme i další nové tváře, a to jak pěší, tak i na kole, třeba i poháněném elektromotorkem.
 2. V letošním roce se uskutečnily dvě akce a v tomto trendu budeme zatím pokračovat.
  Akce Rampoucháč, trampské klání tradičně konané v únoru v České Třebové, se začíná pro SIG Outdoors stávat tradicí. Letos již počtvrté jsme se rozhodli postavit družstvo, ale zasáhla nějaká virová epidemie a najednou jsme zjistili, že máme jen 5 členů, což je třetina, možná i čtvrtina obsazení průměrného družstva. S pracovním názvem Pět statečných jsem je vyslala do boje a držela jim palce. Jaké bylo překvapení, když se vrátili se štítem, že vybojovali neuvěřitelné 4. místo. O co jich bylo méně, o to s větší vervou se rvali v utkáních. Proto bych ještě jednou chtěla poděkovat rekům – Alence, Pavlovi, Věrce, Soně a Honzíkovi – za příkladnou reprezentaci a těším se na další ročník.
  Druhá akce byla uspořádána Vítkem Švachoučkem a navštívili jsme tentokrát lázeňský trojúhelník v západních Čechách. Marián poprvé na našich akcích vyzkoušel elektrokolo a odjížděl se slovy, že příští cyklovýlet bude už na elektrokolech. Souhlasím. V tom případě bych vám už zas mohla stačit. Bylo moc příjemné poznat tento kraj, kde všude ze země prýští minerálka, a pobýt se známými i dosud neznámými. Během akce jsme stihli také navštívit předsedu MS Karlovy Vary a posedět a pogrilovat na jejich zahradě. Atmosféra byla úžasná.
 3. A co dál? Kolem 20. února budeme opět na Rampoucháči v České Třebové a v pozdním létě se nejspíš uskuteční již tradiční pěško-cyklovýlet, tentokrát však už bude opět někde uprostřed českomoravské kotliny.
Koordinátor: Zdenka Pániková (zdenka@mensa.cz, +420 737 154 078)
Konference: sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz

SIG Dračí doupě

 1. SIG Dračí doupě se schází pravidelně každý pátek večer v Praze, aby se společně vydal vstříc novým dobrodružstvím. Hrajeme hru na hrdiny s názvem Dračí doupě, ve které naši dobrodruzi prožívají neobyčejné příběhy a ve které my jako hráči můžeme popustit uzdu své fantazii a odpočinout si trochu od skutečného světa.
 2. Skupina dobrodruhů, známá pod jménem "Tistygrem", se vrátila do Arkánského království. Za splněný úkol jim náleží odměna a není to odměna ledajaká. Všichni jsou královnou povýšeni do šlechtického stavu a získávají do správy vlastní území.
  S majetkem ale přichází i spoluodpovědnost za budoucnost království. Není jednoduché stát se ze dne na den hrabětem a rozhodovat o osudu jiných, budovat a velebit své hrabství, vybírat daně, dbát na pořádek, pořádat turnaje a slavnosti a bránit své zájmy vůči ostatním šlechticům.
 3. Za chvíli již nastane čas, aby byli hrdinové znovu povolání do služby. Čeká je úkol, který je zavede daleko od Arkánie, daleko od současného známého světa. Úkol, kde jim nepomohou šlechtické tituly a kde se budou moci spolehnout jen na své schopnosti a jeden na druhého. Ten čas se již blíží, kdy se otevře portál do jiného světa… a my budeme opět u toho prostřednictvím našich hrdinů.
Koordinátor: Martin Hladík (martin.hladik@mensa.cz, +420 724 420 570)
Konference: sig-doupe@mensa.cz

SIG Ekologie

 1. Přihlášením do konference SIGu Ekologie získáte zdroj pozvánek na ekologické akce, akce v přírodě, popř. tipy na zajímavé články o ekologii.
 2. Činnost SIGu se děje výhradně elektronickou komunikací, nyní zejména na mwiki a pozvánkami na ekologické akce jiných organizací.
  Podívejte se např. na mwiki.4smart.eu:36502/display/SE/Zajimave+clanky nebo mwiki.4smart.eu:36502/display/SE/Detske+pleny+-+latkovani
 3. Pokud vás činnost SIGu zaujala, rád vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky na wiki je pak víc než vítána. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište na wiki alespoň pár řádek, jak se vám kniha líbila. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.
Koordinátor: Koordinátor: Vladimír Kutálek (vlk@mensa.cz, +420 777 993 490)

SIGurmán

 1. Cílem SIGurmán je pořádat přátelská posezení v restauracích, které jsou zajímavé a jejichž návštěva je zážitkem.
 2. Rok 2017 byl na akce bohatý, hodovali jsme několikrát v rámci Grand Restaurant Festivalu, a to v Praze, Brně i Ostravě. Restaurace Zlatá Praha hotelu Intercontinental nás během festivalu zaujala natolik, že jsme se do ní mimo festival ještě čtyřikrát vrátili. Dále jsme v rámci akce Burger Tour vyzkoušeli tři nové „hamburgrárny“ a v rámci akce Tour du Tartare tři různé tataráčky. Pravidelně se setkáváme na snídani v kavárně Louvre v Praze a nepravidelně snídáme v různých kavárnách i v Brně. Snad jedinou akcí, která se nezdařila úplně podle plánu, byl postnovoroční brunch, který se nakonec konal sice úspěšně, ale až o Velikonocích.
 3. Akce plánujeme nepravidelně a nejlepším způsobem, jak se o nich dozvědět, je přihlásit se na intranetu do konference sig-gurman@mensa.cz.
  Rád bych nakonec srdečně poděkoval všem organizátorům a spoluorganizátorům za pomoc.
Koordinátor: Tomáš Kubeš (tomas.kubes@mensa.cz, +420 603 737 333)
Konference: sig-gurman@mensa.cz

SIG Chci pomoci Mense

 1. Zaměření tohoto SIGu je zřejmé již z jeho názvu. Sdružuje dobrovolníky, kteří jsou ochotni zapojit se do pomoci při rozvoji intranetu a programování nových funkčností, při rozšiřování a vylepšování mensovních aktivit, při přípravě časopisu, při Logické olympiádě i při dalších projektech uvedených např. na http://akce.mensa.cz/pomoc.htm.
 2. Aktivity SIGu nejsou nijak pravidelné, odvíjejí se spíše dle aktuálních potřeb. Z posledních akcí šlo např. o výpomoc s naplněním webu pro mensovní konferenci pro učitele.
 3. Mensa se bude nepochybně rozvíjet i v příštím roce a ráda přivítá každého, kdo je ochoten jí v tom pomoci. Máte-li i Vy zájem podílet se na rozvoji naší organizace, zapojte se, rádi Vás uvidíme.
Koordinátor: Petr Mazal (petr.mazal@mensa.cz, +420 737 329 360)
Konference: sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz

SIG Jazyky

 1. Původně byl SIG zaměřen na vzájemné vztahy jazyků, psaní článků do časopisu a na web Mensy a další osvětu vedoucí k lepšímu poznání a osvojení češtiny mensany. Následně bylo zaměření SIGu rozšířeno i na poznávání a způsoby učení jazyků.
 2. V roce 2017 aktivity SIGu opět pokračovaly velice volně. Členové byli prostřednictvím konference průběžně upozorňováni na chystané filmové festivaly se zahraničními snímky v původním znění, ale žádná společná akce se nakonec nekonala.
  Vedle festivalů se členové SIGu prostřednictvím konference informují o jazykových zajímavostech a přednáškách. V konferenci se také diskutovalo o tom, jak naučit děti cizinců česky a jak se učit jazyky obecně.
  Nesmíme zapomenout také na publikační činnost v mensovním časopise. Martin Dokoupil připravil do čísla 4/2017 zajímavý článek o univerzálních dorozumívacích jazycích.
 3. Na aktivitách SIGu se podílejí jeho členové a na nich závisí jeho fungování a budoucí rozvoj. Proto se bude koordinace SIGu i v budoucnu upravovat podle jejich zájmu a námětů.
  Vedle standardních komunikačních mensovních kanálů zůstává pro členy i nadále možnost tandemové výuky na http://languagexchange.club/ se členy ostatních Mens a vzájemného půjčování knihy od Jozefa Genzora Jazyky světa.
Koordinátor: Vít Švachouček (svachov@seznam.cz)
Konference: sig-jazyky@mensa.cz

SIG Junior

 1. Ahoj! :-) SIG Junior se zaměřuje na sdružování starších členů dětské Mensy a mladých členů dospělé Mensy. Na akcích nám jde hlavně o tvorbu příjemného, nekonkurenčního prostředí a o společně strávený čas. Pojďte si k nám odpočinout od všedního světa a dělat cokoliv, co vás baví a zajímá!
 2. Náš SIG je zbrusu nový. Za minulý rok žádné akce nemáme. Pojďte nám to pomoct změnit!
 3. Máme v plánu uspořádat celostátní setkání Junior Mensy. V létě zase letní kemp, kde bychom chtěli dát účastníkům co největší prostor pro výběr aktivit. Během roku chceme také nabízet co nejvíce možností, jak se potkat a užít si společně stráveného času. Proto plánujeme vícero akcí s určitou tematikou (deskovky, paintball, debatování, sportování, či cokoliv dalšího). Dále bychom rádi několikrát ročně uspořádali online turnaje v nějaké hře. Je to příjemný způsob, jak se, alespoň virtuálně, potkat. Chtěli bychom také časem zavést setkávání se jakýchsi juniorských místních skupin na různých místech republiky.
Koordinátor: Vladan Havel (vladan.havel@email.cz)
Konference: sig-junior@mensa.cz

SIG KND jižní Morava

 1. Tento SIG se zabývá zakládáním a podporou fungování Klubů nadaných dětí nejen na Jižní Moravě, ale i v Čechách. Tam, kde se najdou aktivní lidé, kteří by se chtěli do sítě klubů zapojit a zprostředkovat tuto možnost dětem, se snažíme pomoci. Můžeme nabídnout testování IQ ve škole a prvotní vytipování vhodných členů. Většinou následuje Den plný her, kdy ukážeme některé vhodné hry a uděláme reklamu nově vznikajícímu klubu. Většinou jsme schopni podpořit nově vznikající klub několika hrami do začátku.
 2. V uplynulém roce uspořádal SIG KND JM den plný her například v Prostějově, Pardubicích, Hradci Králové, Znojmě a Dačicích. Zakládalo se mnoho nových klubů. Prezentovali jsme KND JM na krajském veletrhu „Jak na společné vzdělávání“ v Ústí nad Labem a na konferenci Korona 2017 (Konference o rozvoji nadání).
 3. SIG KND JM má v plánu dále pokračovat v zakládání klubů nadaných dětí. Hodláme oslovovat školy, navazovat spolupráci a poskytovat nejen nadaným dětem možnost k setkávání a navázání vztahů. Přátelství a sociální vazby jsou pro děti klíčové a v těchto klubech mají šanci se setkat.
Koordinátor: Dana Havlová (dana.havlova@mensa.cz, +420 607 886 874)

SIG KND severní Morava

 1. SIG KND severní Morava se věnuje zakládání a podpoře Klubů nadaných děti v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji a pořádá konference pro pedagogy mateřských, základních i středních škol.
 2. V uplynulém roce byly založeny dva nové kluby – v Ludgeřovicích a v Třinci. Celkem SIG KND SM aktuálně pečuje o 13 klubů nadaných dětí. Proběhla také jarní konference, a to s rekordní účastí. Více informací najdete na webu deti.mensa.cz/konference2017Praha.
 3. I v příštím roce budeme pokračovat v podpoře stávajících klubů, již nyní jsou navíc pro příští rok v jednání dva kluby nové.
  Víte o škole, která by o založení Klubu nadaných dětí měla zájem? Napište nám!
Koordinátor: Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová (hana.kalusova@mensa.cz, +420 777 004 678)

SIG Lego

 1. SIG je určen pro všechny, kdo mají rádi LEGO kostky, a mají zájem stavět společně, sdílet alespoň fotografie svých výtvorů nebo společně zajít pokochat se na výstavu obrovských modelů. Co se zatím moc nedaří je informovanost členstva o výhodných obchodních nabídkách.
 2. V roce 2017 byla vyhlášena soutěž o stavbu kachny s ukrytým bludištěm a uskutečněna návštěva Lego výstavy Brick Republic v Praze.
 3. Rádi bychom zavedli pravidelné společné stavění v průběhu celostátních setkání, i když kapacita batohu i možný čas tomu vyhrazený jsou jednotky velmi malé. Pro rok 2018 bude vyhlášena soutěž o nejhezčí filmovou scénku, vítězné dílo se pokusíme vnutit organizátorům výstav.
Koordinátor: Hana Kotinová (hana.kotinova@mensa.cz, +420 732 142 964)
Konference: siglego@mensa.cz

SIG Literární tvorba

 1. SIG je zaměřen na rozvoj tvůrčího psaní. Hlavní náplní jsou schůzky s vypracováním tvůrčích úkolů, pořádání soutěží, autorská čtení a besedy.
 2. Největší akcí v roce 2017 bylo vydání a křest sbírky povídek a básní ze soutěže na téma „Staré cesty mladých žen“ a novely „Muškám neutečeš“, (autorkou je zakladatelka SIGu), spojené s autorským čtením. Kromě přítomných autorů četla ze své nové knihy spisovatelka Martina Bittnerová. Vystoupila také kmotra obou knížek sopranistka Vanda Kadeřábková Březinová. V září se uskutečnil seminář se spisovatelkou a lektorkou tvůrčího psaní Janou Šrámkovou. V současnosti probíhá 3. ročník literární soutěže o nejlepší prozaické a básnické dílo, tentokrát na téma „Po bouři“. Díky nové strategii v propagaci soutěže přišlo celkem 95 textů, což je 3x více než v předchozích ročnících.
 3. Na příští rok plánujeme kromě pravidelných schůzek, které probíhají každý měsíc v Praze, vydání a křest sbírky „Po bouři“. Na jaře vyhlásíme další ročník soutěže, na jejíž téma může již nyní kdokoliv posílat návrhy. Dále bychom chtěli opět realizovat besedu se spisovatelem, uspořádat autorské čtení a rádi bychom vydali speciální sbírku textů z tvorby mensanů. Uvítáme také nové zájemce o aktivní účast na přípravě našich akcí.
Koordinátor: Eliška Anna Kubičková (eliska.kubickova@mensa.cz, +420 604 329 451)
Konference: sig-literarni-tvorba@mensa.cz

SIG Logická olympiáda

 1. Cílem SIGu je sdružovat dobrovolníky, kteří se zapojují do největšího projektu Mensy ČR – i v letošním desátém ročníku přilákala Logická olympiáda více než 60 000 účastníků. SIG Logická olympiáda sdružuje zájemce o pomoc při organizování této akce – od přípravy soutěžních úloh pro všechny věkové kategorie přes tým komunikující se soutěžícími během základních kol až po organizační zabezpečení všech čtrnácti krajských kol i celostátního finále.
 2. V letošním roce proběhla celá řada akcí, schůzek a seminářů věnovaných převážně tvorbě soutěžních úloh. Tyto akce bývaly vždy spojeny se společensko-motivační částí – palačinky, grilování atd. Díky nim se povedlo připravit včas kompletní zadání – více než 300 úloh, které jsou pro každý ročník soutěže potřebné. Poděkování za vše patří všem dobrovolníkům, hlavně ale manželům Sedláčkovým.
 3. I vy se můžete zapojit do přípravy jedenáctého ročníku – návrhy úloh, příprava palačinek, grafické zpracování, propagace, komunikace i osobní zapojení do organizace krajských kol či finále čekají třeba i na vás. Pokud se chcete podílet na dalším rozvoji této soutěže, která slouží i k odhalování skrytých talentů, zapojte se do tohoto SIGu.
Koordinátor: Petr Mazal (petr.mazal@mensa.cz, +420 737 329 360)
Konference: sig-lo@mensa.cz

SIG Logické hry

 1. SIG Logické hry se věnuje hrám, jako je mankala, dáma, go a Othello, tedy převážně přemýšlecím deskovkám. Měl by být prostorem pro sdílení a komentování partií a místem, kde se dozvíte o konání turnajů domácích i zahraničních, a to nejen ve výše jmenovaných hrách, ale i ve spoustě dalších her, případně i hlavolamů a logických úloh.
 2. Vzhledem ke vzniku na přelomu října a listopadu se na spoustu akcí teprve chystáme, ale stihli jsme turnaje ve fríské dámě, on-line trénink Toguz kumalaku komentovaný kazašskou šampionkou a festival Brnobraní. V rámci setkání v Ústí nad Labem proběhl turnaj v Patchworku.
 3. V příštím roce nás kromě společných tréninků on-line či na celostátním setkání čeká v únoru výlet na herní festival do Cannes (zahrnuje ME v Toguz kumalaku), v září pravděpodobně Nomádské hry v Kyrgyzstánu a tradiční herní festivaly v červenci v Pardubicích a v říjnu v Praze. V závěru roku by mělo v Praze proběhnout i MS v řešení logických úloh a sudoku, zcela jistě tedy bude vhodné společně vyrazit i na GP turnaje v logice.
Koordinátor: Hana Kotinová (hana.kotinova@mensa.cz, +420 732 142 964)
Konference: sig-logicke-hry@mensa.cz

SIG Lyžování

 1. SIG Lyžování se zabývá pořádáním lyžařských akcí (vhodných i pro snowboardisty). Koordinátor se dále zabývá poradenstvím ohledně lyžařských středisek apod.
 2. SIG Lyžování v roce 2017 pokračoval ve své tradiční činnosti, i když v omezené míře – uspořádali jsme jednu lyžařsko-snowboarďáckou akci ve Val di Fiemme a okolí – naše tradiční jarní lyžování.
 3. Pro rok 2018 organizujeme opět tradiční Jarní lyžování ve Val di Fiemme v posledním březnovém týdnu, právě probíhá přihlašování. Pro další roky zatím uvažujeme vždy jen o jedné akci ročně, vždy o Velikonocích nebo před nimi, koncem března, ve Val di Fiemme. Snažíme se o co nejlepší poměr kvality služeb a lyžařských podmínek vůči ceně, což Val di Fiemme splňuje možná nejlépe. Z důvodu opakovaných poměrně špatných sněhových podmínek v prosinci jsme zatím pozastavili pořádání další tradiční akce – Lyžování za hubičku ve Val Brembana. Na našich akcích rádi přivítáme všechny mensany, jejich rodiny i přátele.
Koordinátor: Aleš Vencko (lyze@mensa.cz)
Konference: sig-lyzovani@mensa.cz (162 členové, 6 zpráv ročně)

SIG Manager

 1. Předáváme zajímavé inspirace, trendy a zkušenosti z oblasti managementu, leadershipu a budování osobnosti. Setkáváme se s byznysmeny a známými osobnostmi. Soustředíme se na poznávání a trénink měkkých dovedností, poskytujeme základní i pokročilé vzdělání a přesahujeme do praxe. Součástí aktivit jsou i exkurze do firem a podniků, hi-tech a R&D center, workshopy, e-reporting a přispívání do časopisů v ČR a na Slovensku. Výhodou SIGu Manager je jeho otevřenost a vstřícnost. Na své si u nás přijde student stejně jako ostřílený manažer.
 2. Letošní rok byl pro nás opět mimořádně úspěšný. Nejprve jsme uspořádali speciální předvánoční workshop. Psycholog a psychoterapeut Vladimír Marček nám řekl několik zajímavostí o kreativitě, předseda nanotechnologického průmyslu v ČR Jiří Kůs nám představil své vize a přiblížil nám rozvoj nanotechnologií ve světě a jejich využití v blízké budoucnosti a mladý podnikatel Ondřej Kania z JK Education nám prozradil, co je klíčové pro kvalitní vzdělávání a úspěšný byznys zároveň. Podnikli jsme exkurzi do podniku MEOPTA v Přerově a v rámci poznávání moderních technologií a řízení center vědy a výzkumu jsme navštívili CEITEC MU (výzkum mozku a lidské mysli), dále CEITEC VUT NANO (největší nanocentrum s čistými prostory v ČR) a dvakrát jsme navštívili laboratoře Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR. Poprvé se zaměřením na samotnou elektronovou mikroskopii, podruhé se zhlédnutím představení fyzikálního divadla ÚDiF. Objevovali jsme možnosti moderních digitálních výrobních labodílen (tzv. fablabů), otevřenějšího FABLABu Brno a špičkového StrojLABu VUT FSI. Brzy nás čeká návštěva čerstvě zrekonstruovaného největšího komunitního IndustraLABu. Těšit se také můžete na investorsky a ekonomicky laděné setkání s předním českým odborníkem na kryptoměny Martinem Šípem.
 3. V budoucnu bychom se chtěli orientovat více na samotného člověka, na rozvoj osobnosti a předávání zkušeností z praxe. Účastníci akcí budou mít opět možnost navázat kontakty se zajímavými lidmi. Možná dojde i na nějakou exkurzi. Prozatím děkuji všem, kteří nás podpořili přiložením rukou k dílu, svou účastí nebo prostým vyjádřením chvály. Zvláště pak Michalu Blümelovi, Radimu Novákovi, Pavlu Hejlkovi, Karlovi Juříkovi, Pavlu Terberovi, Martinu Moravcovi a Pavlu Albertovi z Moravské zemské knihovny.
Koordinátor: Stanislav Wolf (stanislav.wolf@mensa.cz, +420 604 623 092)
Konference: sig-manager@mensa.cz

SIG Mensa English Group

 1. SIG MEG offers you an opportunity to join us for a friendly English conversation, usually starting after interesting lecture on the beginning of the evening. The goal of MEG is to have fun together while speaking (only) English.
 2. There were interesting guests like chargé d'affaires of Philippines and some topics concerning travelling like the meeting on Australia.
 3. SIG MEG would like to invite people according to your suggestions. One of our goals in the future is to discuss the flying lion statue at Klarov.
Koordinátor: Jitka Nováková (jitka.novakova@mensa.cz)
Konference: sig-meg@mensa.cz

SIG Nihongo

 1. Nihongo znamená japonština. V rámci SIGu Nihongo se tedy snažíme vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny.
 2. V roce 2017 jsme se zabývali zejména:
  • učením japonštiny v rámci kurzů na serveru Memrise a Duolinguo,
  • návštěvami hospod, čajoven a japonských restaurací – ať už s Japonci, nebo bez nich. V hospodách se zejména pije pivo a tlachá, v čajovnách se zejména pije čaj a hrají hry a v restauracích se pojídá suši a pije saké,
  • tradičně jsme se účastnili skvělého festivalu japonského filmu Eigasai v Praze. V letošním roce to bylo obzvláště zábavné, protože podtitul byl „Japonský smích“.
 3. V roce 2018 chceme pokračovat ve stejných aktivitách jako v loňském roce. Zásadními akcemi budou:
  • návštěva 11. ročníku festivalu japonských filmů, který se koná 22.– 28. února 2018 v pražské Lucerně,
  • nacvičení japonské státní hymny,
  • záchranná mise pro ztracené členy mensovního zájezdu do Japonska, kteří neumí japonsky.
Pokud se tedy zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta, karaoke či japonské jídlo a pití – neváhejte se připojit k SIGu Nihongo.

 
Koordinátor: Václav Brázda (vaclav.brazda@mensa.cz)
Konference: sig-nihongo@mensa.cz

SIG Peníze

 1. SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách. K čemuž mám kvalifikaci jako dlouholetý finanční poradce.
 2. Činnost SIGu v minulém roce se děla prakticky výhradně na mwiki. Podívejte se např. na http://mwiki.4smart.eu:36502/display/SP/Zajimave+stranky.
 3. Bude-li zájem, můžeme opět uspořádat hraní Cashflow nebo mohu připravit přednášku na téměř libovolné téma z oblasti finančního poradenství, od pojištění včetně skupinového rizikového nebo podnikatelského, investic včetně např. DPS, FKI až po úvěry. V závěru příštího roku se chystám vydat knihu s názvem Jak mít na to, co chci, předpokládám tedy i akci související s touto knihou.
Koordinátor: Koordinátor: Vladimír Kutálek (vlk@mensa.cz, +420 777 993 490)

SIG Psychologie a komunikace

 1. SIG je zaměřen na společné akce středoškolské mládeže v oblasti psychologie a komunikačních dovedností.
 2. Tak jako v minulých letech, i v tomto roce jsme navštívili CERN a nahlédli do areálů špičkových laboratoří teoretické a experimentální částicové fyziky. Strávili jsme také deset dnů v italském Pietra Ligure, v Barceloně a v Cannes.
  Organizovali jsme středoškolskou soutěž v piškvorkách a pomáhali s organizací paměťové olympiády.
 3. V příštím roce plánujeme sportovní i poznávací aktivity – čtyřdenní lyžařský pobyt v Dolomitech, čtrnáctidenní pobyt v Monaku a několikadenní pobyt v Barceloně, pokud se tamní společenská situace uklidní. Budeme se také účastnit vybraných přednášek na vysoké škole z obecné psychologie a z ontogeneze lidské psychiky.
Koordinátor: Karel Kostka (cubeca@seznam.cz, +420 603 259 095)
Konference: sig-komunikace@mensa.cz

SIG Rozvoj

 1. SIG se zaměřuje na rozvoj Mensy, na přípravu nových a rozvoj stávajících projektů.
 2. Větším rozvojovým počinem spuštěným v roce 2017 je projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost. Jeho cílem je realizace až 150 seminářů o podpoře nadaných dětí ve všech částech České republiky. Semináře jsou cílené na ředitele a učitele škol. Podrobnější informace naleznete na adrese future.mensa.cz. Hlavním významem projektu je snaha změnit uvažování o vzdělávání nadaných dětí na českých školách. Pro prezentaci Mensy navenek je přínosem realizace seminářů napříč republikou. Avšak pro rozvoj Mensy je snad ještě důležitější, že v rámci projektu byly proškoleny desítky mensovních dobrovolníků v problematice podpory nadaných dětí a aktuálně zhruba 25 z nich jsou již lektory programu – mohou tedy Mensu v této oblasti reprezentovat.
 3. V příštím roce bychom chtěli uspořádat víkend pro dobrovolníky, na kterém by se diskutovaly další rozvojové nápady, ale samozřejmě i současné mensovní aktivity. Některé národní Mensy se zabývají vytvořením strategického plánu. V případě Mensy ČR jsme spíše vždy nové projekty realizovali podle toho, jaké aktivity zaujaly naše dobrovolníky, neboť bez vnitřního nadšení a vlastního přesvědčení, že vykonávaná práce má smysl, by žádná mensovní aktivita smysl neměla.
Koordinátor: Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
Konference: sig-rozvoj@mensa.cz

SIG Seberozvíjení

 1. SIG Seberozvíjení vám může nabídnout: zajímavé názory, recenze knih, odkazy na zajímavé články členů Mensy.
 2. Činnost SIGu v minulém roce se děla prakticky výhradně na mwiki.
  Podívejte se např. na mwiki.4smart.eu:36502/display/SIGSeberozvijeni/Seznam+seberozvijeci+literatury nebo mwiki.4smart.eu:36502/display/SIGSeberozvijeni/Jak+nahlasit+spatne+dopravni+znaceni
 3. Pokud vás činnost SIGu zaujala, rád vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky na wiki je pak více než vítána. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište na wiki alespoň pár řádek, jak se vám kniha líbila. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat. Bude-li zájem, mohu na téma některých knih uvedených na mwiki uspořádat přednášku, debatu.
Koordinátor: Koordinátor: Vladimír Kutálek (vlk@mensa.cz, +420 777 993 490)

SIG Seznamka

 1. SIG Seznamka vznikl před dvěma lety a má za sebou několik úspěšných akcí. Smyslem a podnětem pro jeho založení bylo sdružovat lidičky nejen pro seznámení a přátelství, ale především pro vzájemné rozšiřování obzorů na kulturním, uměleckém a cestovatelském poli, pro zábavu a radost všech zúčastněných.
 2. Činnost SIGu Seznamka má naplánovaný poměrně široký záběr akcí, např. Speed dating, výlety, návštěvy divadel, kin, koncertů, grilování, vínečko, víkendové akce, taneční večery, besedy, přednášky apod., avšak doposud se podařilo uskutečnit jen zlomek. Mezi nejoblíbenější akce se řadí Speed dating a procházky po nejrůznějších pražských zákoutích.
 3. Jako koordinátor hodnotím všechny akce jako velice podařené a doufám, že i v příštím roce bude SIG Seznamka jen prospívat a společně vymyslíme a uskutečníme ještě mnoho dalšího.
Koordinátor: Ing. Alena Kořínková (alena.korinkova@mensa.cz, +420 774 690 443)
Konference: sig-seznamka@mensa.cz

SIG Spolujízda

 1. 1) SIG je určen pro mensany, kteří se chtějí při cestách podělit o místo ve svém autě. A případně též o náklady na pohonné hmoty. Pro mensany, kteří chtějí cestovat, nemají čím a jsou ochotni si za pohodlí auta i zaplatit.
 2. Aktivity SIGu jsou založeny na individuální dohodě dvou mensanů a nejsou sledovatelné.
 3. Nabídky a poptávky pro přehlednost zadávejte dle následujícího vzoru, nikdo nechce číst nepřehledná sáhodlouhá slohová cvičení.
  Nabízím / poptávám spolujízdu z místa A do místa B [přes místo C1 až Cn]. 
  Odjíždím / rád bych odjel(a) dne X. Y. Z v I.J hodin. 
  Cena za spolujízdu je U Kč.
  Kontaktní údaje (telefonní číslo, #ICQ, Skype, e-mail...] 
  [možno připojit odkaz na trasu vyznačenou na mapy.cz či Google Maps] 
  [poznámky k cestě – kam jsem či nejsem ochotná/ochoten zajet, kde jsem/nejsem ochotná/ochoten zastavit...] 
Koordinátor: Zdeněk Falář (zdenek.falar@mensa.cz)

SIG Technologie, programování a matematika

 1. Náš SIG pracuje na online bázi, tj. formou informativních e-mailů prostřednictvím konference. V těchto e-mailech představujeme různé novinky, matematické a logické problémy či problémy týkající se rozličných programovacích jazyků. Na základě těchto e-mailů je pak vedena diskuze na intranetu Mensy či přímo formou odpovědí a e-mailových reakcí na daný problém. Mnoho členů například sdílí i své názory a velice cenné zkušenosti z rozličných oblastí.
  Mezi členy Mensy se dozajista nachází hodně lidí, kteří pracují nebo se alespoň zajímají o oblast IT nebo matematiky. Proto bychom chtěli vyzvat ty z Vás, kteří mají zájem o členství, aby se přihlásili. V současné době se počet členů tohoto SIGu rozrostl na 267.
  Každý je u nás vítán a doufáme, že jistě naleznete v našich řadách kolegy/kolegyně, kteří s Vámi sdílí společné zájmy, a tak se postupně rozvinou zajímavá odborná témata, která zde budeme moci diskutovat.
 2. Z důvodu rozptýlenosti členů a jejich časové vytíženosti tento SIG žádné akce zatím neuspořádal. Naše činnost spočívá v online diskuzích.
 3. Řídíme se heslem: „Víc hlav víc ví.“
  V budoucnu bych rád uspořádal společné setkání - vzdělávací seminář v oblasti ICT, kde by každý, kdo by měl zájem, dostal časový úsek a mohl by přednést, co považuje za zajímavé. Tak bychom se poznali i osobně. Vše závisí jen na zájmu a ochotě našich členů.
Koordinátor: Lukáš Čihák (lukas.cihak@mensa.cz, +420 739 112 620)
Konference: sig-tech@mensa.cz

SIG Zahraničí

 1. SIG se zaměřuje na zahraniční mensovní exkurze a vztahy s dalšími národními Mensami.
 2. Na EMAG 2017 v Barceloně se vypravilo celkem devět našich členů, přičemž někteří z nich si pobyt doplnili o týdenní cestování po jižní Francii a španělských Pyrenejích. Ve dvojici Blumenstein-Mazal jsme se dvakrát vypravili do zahraničí šířit dobré zprávy o aktivitách Mensy ČR pro nadané děti – na jaře to byla Mensa Slovinsko (Ljubljana) a na podzim Mensa Srbsko (Novi Sad). K nám si pro stejné téma naopak přijeli představitelé Mensy Maďarsko.
 3. Vzhledem k tomu, že jsme uspěli s kandidaturou na EMAG 2020 v Brně, zahájíme přípravy na tuto velkolepou akci. Krom tradičního přednáškového a poznávacího programu bychom chtěli účastníky zaujmout tématem technologie (exkurze do firem i laboratoří univerzit, přednášky), vzdělávání (zejména nadaných dětí) a přírodní krásy širšího okolí Brna (Moravský kras, vinné sklepy, Vídeň apod.).
  V příštím roce plánujeme společně s Hankou Kalusovou uspořádat zahraniční exkurzi do Japonska.
Koordinátor: Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
Konference: sig-emag@mensa.cz

SIG Zpěv

 1. Před Vánoci budeme slavit sedm let existence SIGu, u jehož zrodu stála ambice vytvořit alespoň mensovní kvartet, který by byl schopen „něco“ vyprodukovat. Ukázalo se však, že podobně jako v běžné populaci, je i v Mense množství osob, které by byly schopny a ochotny věnovat jeden večer týdně zkoušce klasické hudby, v podstatě pod hranicí statistické chyby.
 2. V současné době SIG existuje v podobě „sociální sítě“, která se informuje o tom, kdo, kdy a kde zpívá, a občas se na koncertech sejde – naposledy shodou okolností ;-) na koncertu komorního sboru Collegium MUSA PRAGENSIS.
 3. Rádi bychom SIG trochu zaktivovali, takže pokud máte čas a chuť si zazpívat (a ideálně jste z Prahy a okolí), neváhejte se ozvat.
Koordinátor: Jiří Keller (jiri.keller@mensa.cz)
Konference: sig-zpev@mensa.cz

Výtvarný SIG

Letos v létě: proběhly tři zajímavé a pokaždé tak trochu jiné samostatné výstavy.

Na Magistrátu hl. m. Prahy v prostorách Škodova paláce byl pod názvem "1 m²" vystaven soubor abstraktních děl na téma terče symbolizující motivaci v průběhu času dosažení cíle.

Ve výstavním sále Emauzského opatství na Praze 2 proběhla výstava s názvem "V ohradách," která prezentovala tvorbu inspirovanou magickým "pětikostelím" a rázovitě starosvětským, půvabným Podskalím a věnovanou především mému tátovi Jiřímu Erbsi coby věrný Podskalák, vltavská krev a dlouholetý člen Mensy ČR.

A dotřetice proběhla v Restaurant & Coffee V Rohlíku výstava olejomaleb obsahově laděná k relaxu hostů pohledem do přírody a plus malby akrylem na sololitu obsahově zaměřené na sladké občerstvení.

Ještě zmíním velice zajímavou kulturní událost z galerie Portheimka, kde v srpnu proběhl První salon výtvarníků Prahy 5, kde se lidé mohli setkat s tvorbou zajímavých umělců a také se známým výtvarníkem Václavem Benediktem, který s Výtvarným Sigem putoval již před lety formou přednášek a výtvarných plenérů a byl také tak u jeho zrodu. Za sebe jsem zde svými olejomalbami věnovala pozornost malebnému železničnímu mostu v diptychu "Od východu k západu," který se pne nad Vltavou a z jeho místa skýtá pohledy na krásné scenérie pražského panoramatu.

Závěrem již jen dodávám, Výtvarný Sig je stále na cestě a děkuje všem zúčastněným:“Ahoj!“

Koordinátor: Eva Erbsová (eva.erbsova@mensa.cz)
Konference: sig-vytvarny@mensa.cz

SIG Fotografování

Náplní SIGu Fotografování je sdílení poznatků, dovedností a výsledků focení. V dnešní době má kdekdo foťák, ale málokdo s ním umí víc než jen zmáčknout spoušť. Když jsem zjistil, že i fotograf Jan Šibík pořádá workshopy pro focení mobilem, pochopil jsem, že to je skutečně znak doby. Fotit lze skutečně čímkoliv. Podstatou dobré fotografie není počet megapixelů, váha zrcadlovky či délka objektivu, ale příběh, moment a záběr.

Koordinátor: Martin Dvořák (martin.dvorak@jivova.com)

SIG Geocaching

I letos se hojně hledalo, ať už samostatně nebo ve skupinkách, při vycházce po sériích do lesa (BG a KL) nebo v rámci jiných akcí (Rampoucháč). Na příští rok mám v plánu opět se pokusit svolat hledače na další lesní i jiné výpravy. A pokud máte tip na nějaké pěkné místo, které stojí za to navštívit, tak neváhejte se ozvat!

Koordinátor: Pavel Terber (pavel.terber@mensa.cz, +420 604 750 324)
Konference: sig-geocaching@mensa.cz

SIG Natura

SIG Natura spojuje mensany, kteří mají rádi naturismus, tedy se nejen rádi koupou bez plavek, ale třeba jezdí i na „bezplavkové“ dovolené apod. SIG nabízí společné objevování naturistických pláží, účastníme se akcí v aquaparcích, informujeme se o naturistických výletech apod. Akce se konají několikrát ročně, a to v různých koutech ČR, i v zahraničí.

Koordinátor: Pavel Terber (pavel.terber@mensa.cz, +420 604 750 324)
Konference: sig-natura@mensa.cz

SIG Queer

V SIGu Queer se věnujeme menšinám především sexuálním, ale nebráníme se širšímu zaměření. V uplynulém roce probíhala komunikace především v konferenci, ale proběhla i jedna akce SIGu v Praze – beseda na téma Homosexualita ve škole. Zvu do SIGu všechny zájemce o tuto problematiku, ať už pro postřehy nebo pozvánky do e-mailu, nebo pro zorganizování zajímavé akce.

Koordinátor: Hana Druckmüllerová (hana.druckmullerova@mensa.cz)
Konference: sig-queer@mensa.cz

SIG Reality Praha

Konference pro lidi hledající nebo nabízející bydlení v Praze.

Koordinátor: Tomáš Kubeš (tomas.kubes@mensa.cz)
Konference: sig-reality-praha@mensa.cz
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2022 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 4/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .