Proč stále nejsou nové členské průkazy

Nové členské průkazy měly přijít na konci února. Je konec března a stále nejsou k dispozici. Proč to celé trvá tak dlouho?
Důvody jsou ve své podstatě dva:
  • snaha zvládnout projekt co nejlevněji s využitím dobrovolné práce,
  • snaha připravit průkazy v profesionální kvalitě.
Když se k tomu připočte fakt, že průkazy měly využívat novou technologii pro ověření členství, musí být každému, kdo má s řízením projektů zkušenosti, jasné, že bylo zaděláno na průtahy.

PrukazkaDiskuse o textu na zadní straně karty probíhala ve fóru na intranetu skoro měsíc, protože krom samotné podoby se dlouho diskutovalo o tom, co by vlastně měl text zahrnovat. Sehnat mensana, rodilého mluvčího s právním vzděláním, pro posouzení anglické verze textu byla dotazovací anabáze na několik týdnů. Díky tomu, že většina lidí se na projektu podílela ve volných večerech, snadno uplynul týden mezi dotazem a úpravou grafické podoby. Samotnou grafiku jsme hledali v mnoha kolech ... Pokud bychom vybrali profesionální firmu, která se návrhem funkční grafiky zabývá, mohl být celý návrh hotov za pár dnů. Snadno bychom však zaplatili částku, která je vyšší než roční podpora SIGů.

Implementace QR kódu vyžadovala naprogramování několika nových komponent do intranetu a ruční kontrolu většího počtu jmen, která byla v dřívějších dobách zadána špatně (ještě z doby, kdy byla mensovní agenda vedena v Excelu, z minulého tisíciletí, máme záznamy o členech, kteří mají zapsaný titul za křestním jménem), posléze byla tato kontrola zautomatizována a rozšířena do zbytku intranetu.

Nakonec se protáhla i výroba. S ohledem na to, že rozpočet Mensy je napjatý a projekt jednorázové výměny představoval významný výdaj, byla pro výrobu vybrána menší firma – MCARD, která nabídla cenu o 10 000 Kč nižší než ostatní (na celkové ceně 100 000 Kč za 5 let – výměna stávajících karet a výroba karet pro budoucí členy). V kontextu Mensy tato částka představuje peníze na roční podporu všech místních skupin, a tak byla silná motivace zbytečně neplýtvat.

Ve své podstatě by tento projekt mohl být ukázkovou případovou studií toho, proč se projekty protahují, s daným zadáním a omezujícími podmínkami to vlastně ani nebylo překvapením, všechny klasické zdržovače byly vyzkoušeny. Čekaje na obálku s průkazem tak mohu jen doufat, že se všechny kompromisy skutečně podařilo nasměrovat do času, jak bylo zamýšleno, a ve schránce se objeví profesionálně vypadající průkazka, kterou budeme moci hrdě používat dalších deset let.

Na závěr bych rád srdečně poděkoval Tomáši Tučovi, který navrhl rozložení textu, Erice Törökové, která navrhla pozadí, Martině Bártové, Jiřině Vlkové, Romanu Křížovi, Vladimíru Kutálkovi a Petře Pelikánové za průběžné kontroly a návrhy, Lauře Jeanty a Ami Wright za kontrolu anglické verze textu a Michalu Kasalovi, Jiřímu Čejchanovi, Barboře Dřevíkovské, Zuzaně Vytiskové, Ivanu Karpovovi, Janu Romanovi a Jiřímu Cepákovi za podnětné komentáře v intranetové diskusi.
Autor: Tomáš Kubeš
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .