Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. převzala Čestné uznání Mensy ČR za rok 2011

Laureátkou Čestného uznání Mensy ČR za rok 2011 se stala prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky. Paní profesorka převzala pamětní list s grafikou od renomovaného akademického malíře a grafika, pana Karla Šafáře z rukou předsedy Mensy ČR Tomáše Blumensteina na valné hromadě v sobotu 11. června 2011.

Pozvání na valnou hromadu přijali i paní Kateřina Havlíčková, ekonomka a průkopnice vzdělávání nadaných dětí, a profesor Čestmír Šimáně, zakladatel jaderných věd v České republice, kterým Tomáš Blumenstein předal diplom v reprezentativních deskách s logem Mensy ČR.

Další v letošním ročníku nominované osobnosti – prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., přední pediatr, alergolog a imunolog, odborník v oboru průduškové dětské astma, a prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., profesor informatiky, děkan fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, se z účasti na valné hromadě vzhledem k pracovním povinnostem omluvili, oba tou dobou přednášeli v zahraničí.

Skončil další ročník Čestného uznání. Oproti minulému roku jsme zaznamenali nárůst pozitivních ohlasů od nominovaných osobností, které si ocenění udělované Mensou ČR váží, což mne nesmírně těší. Nabídli také besedy a exkurze, ke kterým bychom se jinak velmi těžko dostávali a které moc rádi využijeme pro rozšiřování našich obzorů – pan profesor Šimáně pro nás zajistí exkurzi do podzemní mikrotronové laboratoře a odpřednáší téma rozvoje jaderných oborů a jaderné energetiky v poválečných letech, předběžný termín je domluvený na podzim tohoto roku. Paní profesorka Illnerová nabídla odpřednášet téma biologické hodiny. Projevy obou vynikajících odborníků, které zazněly na valné hromadě, vám přinášíme i v tomto čísle časopisu. Na podzimní měsíce připravujeme i besedy s profesorem Špičákem v Praze a profesorem Zlatuškou v Brně.

V souvislosti s vyhlášením Čestného uznání jsme pro média připravili tiskovou zprávu, kterou naleznete na stránce http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

Za pomoc s přípravou profilů nominovaných osobností a pozorné korektury veškerých textů děkuji Jiřince Vlkové, za velkou pomoc s přípravou hlasování a skvělé fotografie nominovaných osobností děkuji Tomášovi Kubešovi, za pomoc s přípravou mensovní stránky děkuji Česťovi Kalusovi, za wikipedizování Čestného uznání a skvělé fotografie děkuji Luďku Kovářovi. Za aktivní účast děkuji Vám všem, kteří jste zaslali svůj hlas.

Počty hlasů byly letos velmi vyrovnané, do posledního dne hlasování jste měli možnost ovlivnit, kterou osobnost tento rok oceníme. Mrzí mě však, že se do intranetového hlasování zapojilo jen 95 členů, což je o 10 méně než v minulém roce.

Už teď se těším na třetí ročník udělování Čestného uznání, protože je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých oblastí kulturního i společenského života, duševních produktů a přínosů, které by Mensa a mensané mohli ocenit, těším se na další nominace osobností, které budete zasílat, na naše následná setkání s nimi a na to, že se víc z Vás zapojí do hlasování.


fotografie: Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. přebírá Čestné uznání Mensy z rukou Tomáše Blumensteina, zdroj: Tomáš Kubeš

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .