Rozšířující nabídka testů

V klidu domova u svého PC můžete absolvovat "Dotazník typologie osobnosti" a "Komplexní kariérový dotazník" a výsledky si hned vytisknout. Pro uspokojení poptávky po komplexnějších testech zaměřených na osobnostní a kariérní diagnostiku Mensa ČR navázala spolupráci se společností POINTS Psychometry, s. r. o., která těmito testy disponuje
Mensa ČR pro uspokojení poptávky po komplexnějších testech zaměřených na osobnostní a kariérní diagnostiku navázala spolupráci se společností POINTS Psychometry, s. r. o., která těmito testy disponuje. Testy může každý zájemce absolvovat v klidu domova u svého PC a výsledky si ihned sám vytiskne. Tyto testy neslouží jako vstupní do Mensy ČR, ale mohou Vám pomoci při výběru směru, kterým se dát ve studiu či profesní dráze, nebo pomoci osvětlit rysy Vašeho temperamentu.

Dotazník typologie osobnosti

Typologický dotazník zaměřený na specifikaci silných a slabých stránek testované osoby včetně doporučení, jak vést rozhovor, tipy pro efektivní a úspěšné řízení kariéry a konkrétní specifikace mezilidské komunikace. Je připraven pro dvě věkové kategorie 10 – 14 let a 15 a více let. Při objednání dotazníku typologie osobnosti prostřednictvím Mensy ČR automaticky získáváte slevu 5 % z původní ceny 400 Kč. Vaše cena tedy bude 380 Kč.

Komplexní kariérový dotazník

Psychologická diagnostika, která je standardizovaná na žákovskou a studijní populaci od 12 let věku, pomáhá všem, kteří stojí před rozhodovacím problémem a přemýšlí, který studijní, respektive pracovní směr je pro ně optimální. Diagnostická metoda je určena všem, kteří váhají nad studijními obory, které je lákají či baví, a kteří nechtějí udělat krok špatným směrem. Všem těm, kteří si chtějí potvrdit správnost oboru a následné profese, kterou si již zvolili, protože každý krok špatným směrem znamená, zejména v mládí, zbytečnou ztrátu času, energie a financí. Unikátní systém pro vhodný výběr studijní dráhy a následného profesního zaměření vycházející z vědecké metodiky aplikované poradenské psychologie. Metoda je na jedné straně založena na objektivním posouzení schopností testované osoby (vrozený intelekt, verbální a analytické myšlení a kvantitativní myšlení) a na straně druhé na její svobodné preferenci činností, kompetencí a profesní volby. Zohledněna je samozřejmě také sebeanalytická zóna subjektivní reflexe a intenzita lžiskóre pro optimální platnost metody (monitorujeme také vlastní vyjádření testované osoby a míru ovlivnění někým, kdo na něj má autoritativní vliv). Je připraven pro dvě věkové kategorie: 12 – 15 let a 16 a více let.

Při objednání komplexního kariérového dotazníku prostřednictvím Mensy ČR automaticky získáváte slevu 5 % z původní ceny 800 Kč. Vaše cena tedy bude 760 Kč. Pokud jste již v minulosti absolvoval/a vstupní test do Mensy ČR a Váš výsledek je uložen v naší databázi, pak můžete vypracovat dotazník bez části zjišťující Vaše IQ. Jeho hodnotu zadáme dle údajů z předchozího testu. V tom případě bude Vaše cena 720 Kč. Tuto možnost zvolte pouze, pokud souhlasíte se zadáním výsledku Vašeho vstupního testu uloženého v naší databázi do vstupních údajů dotazníku.

Komplexní kariérní diagnostika od společnosti POINTS Psychometry, s. r. o. je jedinou diagnostikou sui generis na trhu v ČR. Z pohledu testované osoby se jeví jako mnoho různých otázek jdoucích v rychlém sledu za sebou (obrázky, slovní podněty, předkládaná tvrzení, možnost vlastní volby, vlastní subjektivní hodnocení apod.). V pozadí je to však striktně a precizně diferencovaný soubor jednotlivých modulů pro co nejpřesnější určení výsledků.

Metoda se skládá z následujících částí:

Objektivní část, tzv. kvantitativní zóna, kde testovaná osoba vybírá správnou variantu řešení z nabídnutých možností:
  • oblast obecného intelektu
  • oblast verbálního myšlení a analytického myšlení
  • oblast numerického a operantně numerického myšlení
Subjektivní část, tzv. kvalitativní zóna, kde testovaná osoba vybírá tu variantu, která je jí nejbližší:
  • oblast zájmů a preferencí (co testovanou osobu baví)
  • oblast kompetencí (co testovaná osoba umí a dokáže)
  • oblast oblíbenosti typu profese (jakou profesi by testovaná osoba dělala ráda)
a negativní složky:
  • oblast nerozhodnosti (i přes zdání, že je testovaná osoba jistá svým výběrem, měříme, nakolik je tato oblast pravdivá)
  • oblast ovlivnění (zde měříme, nakolik je testovaná osoba ovlivněna nějakou autoritou i přes zdání, že je již rozhodnutá ve svém postoji)
Standardizace

Maximální reliabilita testové metody je 0,91.
N0 = 80 probandů
N1 = 1100 probandů
Split-half= N1=0,89; N2=0,89

Pokud máte o tuto diagnostiku zájem, přihlášku najdete na: http://www.mensa.cz/testovani-iq/typologie-osobnosti/.
Autor: Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .