Udělování Čestného uznání Mensy ČR v roce 2011

Pomalu se blíží druhý ročník udělování mensovního Čestného uznání. Stejně jako v uplynulém roce Vás v průběhu února oslovím mailem s výzvou k zasílání nominací osobností, o kterých si myslíte, že by jim Mensa ČR mohla Čestné uznání udělit, včetně zdůvodnění, proč navrhujete ocenit právě tuto osobnost, případně, zejména v případě osobností, které nejsou veřejně známé, i včetně profilu anebo dalších informací o ní.

Popis ocenění

Na základě výběru a hlasování členů společnosti Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Čechách / trvale žijící v Čechách, která se významnou měrou zasloužila o šíření duševních produktů a/nebo dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž přínos pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci, anebo osobnosti, které se řádného testování IQ zúčastnit nemohou, např. z důvodu vážné nemoci anebo smrti (zpětně omezeno datem úmrtí nejdříve v roce 2008).

Časový harmonogram na rok 2011

  • Únor 2011 – členové Mensy e-mailem na adresu kontaktní osoby zasílají návrhy osobností, kterým by Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhují ocenit právě tuto osobnost. Lhůta pro zasílání návrhů je 3 týdny od zaslání e-mailu s výzvou, aby tak učinili.
  • Březen 2011 – kontaktní osoba e-mailem zašle členům Rady Mensy seznam všech došlých návrhů od členů Mensy. Rada Mensy z došlých návrhů vybere 5 kandidátů na udělení Čestného uznání, lhůta pro výběr z návrhů je 2 týdny od zaslání návrhů.
  • Duben 2011 – členové Mensy pomocí intranetové aplikace hlasují o kandidátech. Hlasování trvá 1 měsíc od zaslání e-mailu s výzvou k hlasování a následného spuštění intranetové aplikace.
  • Květen 2011 – vyhodnocení ankety, příprava pamětního listu pro vítěze a diplomů pro ostatní 4 kandidáty, pozvání všech kandidátů anebo jejich zástupců na slavnostní vyhlášení výsledků ankety na valné hromadě Mensy ČR, přizvání zástupců médií na Valnou hromadu Mensy ČR.
  • Červen 2011 – Valná hromada Mensy ČR – slavnostní vyhlášení výsledků ankety za účasti vítěze anebo jeho zástupce i ostatních 4 kandidátů anebo jejich zástupců, předání pamětního listu Čestné uznání vítězi, informování médií o tomto aktu formou tiskové zprávy, účast zástupců médií na předávání, zveřejnění výsledku hlasování na webu Mensy, v časopise Mensy ČR a na intranetu.

V reakcích na první ročník udělování Čestného uznání mi několik členů sdělilo, že je tato aktivita oslovila zejména proto, že je to směr, kterým by se Mensa měla ubírat. V popisu aktivity uvádíme, že cílem Mensy je využívání inteligence ve prospěch lidstva. Ve stanovách Mensy ČR je uvedeno, že se jedná zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové. Když tento popis uvedeme do praxe, měli bychom vyhledávat pozoruhodné duševní počiny, oceňovat skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně a veřejně je vyzdvihovat. O naplnění tohoto cíle se budeme snažit i v ročníku 2011, který právě připravujeme. Těším se na reakce od Vás, na další nominace pozoruhodných osobností v aktuálním ročníku udělované mensovní ceny, na to, že se ještě o hodně víc z Vás než v proběhnuvším prvním ročníku zapojí do zasílání nominací i do intranetového hlasování, a obecně se těším na další ročník udělování Čestného uznání, protože je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých kulturních a společenských oblastí, duševních produktů a přínosů, které by Mensa a její členové mohli ocenit.

Autor: Zuzana Šimková, koordinátorka projektu

Související odkazy:
Čestné uznání
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .