Udělování Čestného uznání Mensy ČR za rok 2012

S novým rokem je tu i nová příležitost ocenit jednu osobnost Čestným uznáním Mensy ČR. Už během února můžou všichni členové zasílat své návrhy na to, kdo by se touto osobností měl stát letos.

Už brzy odstartujeme třetí ročník udělování mensovního Čestného uznání. Stejně jako v uplynulém roce Vás v průběhu února oslovím mailem s výzvou na zasílání nominací osobností, o kterých si myslíte, že by jim Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhujete ocenit právě tuto osobnost, případně, zejména v případě osobností, které nejsou veřejně známé, i včetně profilu anebo dalších informací o ní.

Popis ocenění

Na základě výběru a hlasování členů společnost Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Česku / trvale žijící v Česku, která se významnou měrou zasloužila o šíření duševních produktů a/nebo dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž přínos pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci, anebo osobnosti, které se řádného testování IQ zúčastnit nemohou, např. z důvodu vážné nemoci anebo úmrtí (zpětně omezeno datem úmrtí nejdříve v roce 2008).

Časový harmonogram na rok 2012

· Únor 2012 – členové Mensy e-mailem na adresu kontaktní osoby zasílají návrhy osobností, kterým by Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhují ocenit právě tuto osobnost. Lhůta pro zasílání návrhů je 3 týdny od zaslání e-mailu s výzvou, aby tak učinili.

· Březen 2012 – kontaktní osoba e-mailem zašle členům Rady Mensy seznam všech došlých návrhů od členů Mensy. Rada Mensy z došlých návrhů vybere 5 kandidátů na udělení Čestného uznání, lhůta pro výběr z návrhů je 2 týdny od zaslání návrhů.

· Duben 2012 – členové Mensy pomocí intranetové aplikace hlasují o kandidátech. Hlasování trvá 1 měsíc od zaslání e-mailu s výzvou k hlasování a následného spuštění intranetové aplikace.

· Květen 2012 – vyhodnocení ankety, příprava pamětního listu pro vítěze a diplomů pro ostatní 4 kandidáty, pozvání všech kandidátů anebo jejich zástupců na slavnostní vyhlášení výsledků ankety na Valné hromadě Mensy ČR, přizvání zástupců médií na Valnou hromadu Mensy ČR.

· Červen 2012 – Valná hromada Mensy ČR – slavnostní vyhlášení výsledků ankety za účasti vítěze anebo jeho zástupce i ostatních 4 kandidátů anebo jejich zástupců, předání pamětního listu „Čestné uznání“ vítězi, informování médií o tomto aktu formou tiskové zprávy, účast zástupců médií na předávání, zveřejnění výsledku hlasování na webu Mensy, v časopise Mensy ČR a na intranetu.

Další informace na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

V reakcích na udělování Čestného uznání mi několik členů sdělilo, že je tato aktivita oslovila zejména proto, že je to směr, kterým by se Mensa měla ubírat. V popisu aktivity uvádíme, že „cílem Mensy je využívání inteligence ve prospěch lidstva”. Ve stanovách Mensy ČR je uvedeno, že se jedná „zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové”. Když tento popis uvedeme do praxe, měli bychom vyhledávat pozoruhodné duševní počiny, oceňovat skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně a veřejně je vyzdvihovat. O naplnění tohoto cíle se budeme snažit i v ročníku 2012, který právě připravujeme.

Těším se na reakce od Vás, na další nominace pozoruhodných osobností v aktuálním ročníku udělované mensovní ceny, na to, že se ještě o hodně víc z Vás než v proběhlých ročnících zapojí do zasílání nominací i do intranetového hlasování, a obecně, těším se na další ročník udělování Čestného uznání, protože je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých kulturních a společenských oblastí, duševních produktů a přínosů, které by Mensa a její členové mohli ocenit.

Redakčně upraveno, autorka je koordinátorkou projektu.

Foto: Předání uznání prof. Illnerové v roce 2011, autor: Luděk Kovář.

Autor: Zuzana Šimková

Související články:
Udělování Čestného uznání na rok 2012
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .