Udělování Čestného uznání Mensy v roce 2011 pokračuje

I letos udělí Mensa jedné osobnosti Čestné uznání za jeho nebo její práci, Kdo to bude? Zvolíte vy, členové Mensy, v intranetovém hlasování.

V době, kdy vzhledem k uzávěrce tohoto čísla časopisu píši tento článek, právě uplynula lhůta pro zasílání nominací. V době, kdy tento článek budete číst, budete mít možnost hlasovat o pěti kandidátech na Čestné uznání. V mezidobí, v souladu s pravidly pro udělování Čestného uznání, vámi zaslané nominace společně s profily navrhovaných osobností (avšak beze jména navrhovatele, abychom se vyhnuli případnému ovlivnění) zašlu Radě Mensy. Rada rozhodne o pěti kandidátech, ze kterých budete vybírat opět vy, a to intranetovým hlasováním, které začne 2. dubna 2011 a potrvá měsíc.

Za zaslané nominace děkuji; jsem moc ráda, že jsme oblast působnosti nikterak neomezovali a sešly se tak osobnosti z vědeckých kruhů, kultury, umění a politiky. Oproti minulému ročníku jste nominovali více žen, čemuž jsem samozřejmě také ráda.

Mezi osobnostmi, které jste nominovali, jsou jak veřejně známé osobnosti, tak i osobnosti známé především v odborných kruzích jako například socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, moderátor Václav Moravec, psycholog a VŠ pedagog doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., malíř Václav Benedikt, prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc., zakladatel jaderných věd v ČR, PhDr. Petra Procházková, válečná zpravodajka a humanitární pracovnice, Kateřina Havlíčková, ekonomka a průkopnice vzdělávání nadaných dětí, prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan fakulty informatiky MU v Brně, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., fyziolog, rektor Univerzity Karlovy v Praze a další.

Harmonogram

  • Duben 2011 – členové Mensy pomocí intranetové aplikace hlasují o kandidátech. Hlasování trvá 1 měsíc od zaslání e-mailu s výzvou k hlasování a následného spuštění intranetové aplikace.
  • Květen 2011 – vyhodnocení ankety, příprava pamětního listu pro vítěze a diplomů pro ostatní 4 kandidáty, pozvání všech kandidátů anebo jejich zástupců na slavnostní vyhlášení výsledků ankety na Valné hromadě Mensy ČR.
  • Červen 2011 – Valná hromada Mensy ČR – slavnostní vyhlášení výsledků ankety za účasti vítěze anebo jeho zástupce i ostatních 4 kandidátů anebo jejich zástupců, předání pamětního listu „Čestné uznání“ vítězi, zveřejnění výsledku hlasování na webu Mensy, v časopise Mensy ČR, informování médií formou tiskové zprávy a prostřednictvím jejich zástupců na akci. 

Autorka je koordinátorkou projektu. Redakčně upraveno.

Autor: Zuzana Šimková
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .