Udělování Čestného uznání na rok 2012

Probíhá již třetí ročník udělování Čestného uznání Mensy České republiky, ocenění osobností, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě, a to zejména osobností, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.
Pamětní list akademického malíře Karla Šafáře, který je použit na Čestném uznáníPamětní list akademického malíře Karla Šafáře, který je použit na Čestném uznáníTolik z definice; v době, kdy vzhledem k uzávěrce tohoto čísla časopisu píši tento článek, právě uplynula lhůta pro zasíláníPamětní list akademického malíře Karla Šafáře, který je použit na Čestném uznání nominací. Za zaslané nominace Vám děkuji, úkol vybrat ze všech nominovaných osobností pouhých pět kandidátů našim radním vůbec nezávidím, sešla se totiž stejně jako v minulých ročnících skvadra významných jmen z vědeckých kruhů, kultury, umění, politiky ..., ale nominovali jste i veřejnosti méně známé osobnosti. V odůvodněních, která jste zasílali, jste se pak odvolávali zejména na osobnostní kvality nominovaných a na výsledky jejich práce. V nominacích se objevovaly osobnosti známé v odborných kruzích, vybírám jména – prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc, zakladatel a dlouholetý děkan Farmaceutické fakulty UK, průkopník oboru klinické farmacie, MUDr. František Koukolík, DrSc., český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu, doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., doyen českých astronomů a významný představitel československé kosmonautiky druhé poloviny minulého století, prof. Ing. Armin Delong, DrSc., český vědec, světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v Československu, RNDr. Václav Cílek, CSc., český geolog, klimatolog, spisovatel, filozof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy, Ing. Dana Drábová, Ph.D., jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, doc. PaedDr. Pavel Kolář, PhD., český fyzioterapeut zaměřující se ve své lékařské praxi především na pohybovou patologii dětí, Ing. Stanislav Bernard, český podnikatel v oblasti pivovarnictví a médií, spoluzřizovatel Nadačního fondu proti korupci, a další. Stejně jako v minulém roce byla opět nominovaná socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová a prezident Václav Klaus.

Jak vidíte, i v tomto ročníku se máme na co těšit.

Oznámení o spuštění intranetového hlasování Vám zašlu mailem. Hlasovat můžete celý měsíc od doručení výzvy k hlasování a rozhodnout tak o osobnosti, které Čestné uznání na rok 2012 Mensa udělí. Další informace na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

Foto: Pamětní list akademického malíře Karla Šafáře, který je použit na Čestném uznání

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .