Výsledky voleb do Mensy ČR v roce 2013

Od 29. 4. do 1. 6. 2013 probíhaly volby do orgánů Mensy. Bylo zvoleno 8 členů Rady Mensy ČR a 3 členové Kontrolní komise.

Na pozici předsedy Mensy ČR kandidoval pouze jediný kandidát, proto na tuto pozici volby neprobíhaly.

Ke dni voleb měla Mensa ČR 2 238 členů (bez Dětské Mensy). Ve volbách bylo však odevzdáno jen 296 hlasů, 288 hlasů bylo odevzdáno prostřednictvím intranetu, 3 došly poštou a 5 bylo odevzdáno osobně na valné hromadě. Do volených orgánů Mensy byli pro příští funkční období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 vybráni tito členové s volebními výsledky:

Předseda Mensy ČR

Tomáš Blumenstein – zvolen jako jediný kandidát dle čl. VI odst. 12 stanov Mensy ČR

Rada Mensy ČR

Tomáš Kubeš – 235 hlasů

Petr Mazal – 187 hlasů

Dana Havlová – 184 hlasy

Hana Kalusová – 181 hlas

Petr Čavojský – 169 hlasů

Hana Studenská – 158 hlasů

Lenka Šnajdrová – 156 hlasů

Pavel Terber – 146 hlasů

Nezvoleni

Zdenka Pániková – 120 hlasů

Jitka Fořtíková – 119 hlasů

Jindřich Fixa – 72 hlasy

Magdaléna Tydrichová – 59 hlasů

Jan Česal – 50 hlasů

Karla Kotková – 49 hlasů

Josef Sysel – 43 hlasy

Martin Felgr – 33 hlasy

Kontrolní komise

Václav Fořtík – 220 hlasů

Renáta Zelinová – 187 hlasů

Ladislav Nádvorník – 175 hlasů

Nezvolen:

Václav Janoušek – 110 hlasů

Gratulujeme všem úspěšným kandidátům ke zvolení a přejeme jim hodně úspěchů v nastávajícím funkčním období. Hlasy na valné hromadě za volební komisi sečetli Jana Hřebíčková, Jiří Rak a Vít Švachouček.

6. 7. 2013 schválila nová Rada Mensy následující rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti Mensy:

· Členská základna Petr Mazal

· Ekonomika Hana Studenská

· Aktivity Tomáš Blumenstein

· Místní skupiny Pavel Terber

· Zájmové skupiny Lenka Šnajdrová

· Nadané děti Dana Havlová

· Gymnázium Petr Čavojský

· Testování Dana Havlová

· Internet Petr Mazal

· Časopis Tomáš Kubeš

· PR a grafika Hana Kalusová

· Zahraničí Tomáš Blumenstein

1. místopředsedou byl v těsném hlasování zvolen Petr Mazal, místopředsedy se stali Petr Čavojský, Dana Havlová, Tomáš Kubeš, Hana Studenská.

Na pozicích administrativních pracovníků nedošlo ke změnám.

Sekretářka Mensy Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 777 004 678

Administrátorka členské základny Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz, 721 216 108

Autor: Volební komise
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .