Vzpomínka na RNDr. PharmDr. Kristiana Svobodu, CSc.

S politováním oznamujeme, že jeden z nejstarších aktivních členů Mensy ČR pan RNDr. PharmDr. Kristian Svoboda, CSc., zemřel dne 5. 11. 2013.

RNDr. PharmDr. Kristian Svoboda, CSc., se narodil v roce 1931 v Olomouci. Pracoval v Ústavu jaderného výzkumu ČSAV v Řeži u Prahy, zabýval se rozpracováním metod přípravy radionuklidů na cyklotronu. V roce 1970 byl jmenován vedoucím oddělení radionuklidů a dostal za úkol zavést výrobu radiofarmak v ČSSR. Jako expert byl zván na zahraniční pobyty, přednášel na Fakultě jaderné fyziky ČVUT v Praze a na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Patřil k zakladatelům tehdy ještě československé radiofarmacie a průkopníkům tohoto směru. Mluvil sedmi jazyky a věnoval se cestování, filatelii a historii.

Pan Svoboda byl členem Mensy nepřetržitě od roku 1996. I ve svých 80 letech se s neutuchajícím optimismem, rád a s nadšením účastnil přednášek, exkurzí i akcí SIGurmán a nebál se vydat ani na několik celostátních setkání nebo na mensovní výlet do Anglie. Svými postřehy z akcí pravidelně přispíval do mensovního časopisu. Jeho pomoc si cenil tým EMAGu v Praze v roce 2010. To, že mu byla Mensa blízká, projevil pan doktor i v poslední vůli, ve které odkázal Mense 50 000 Kč.

Rozhovor s RNDr. PharmDr. Kristianem Svobodou, CSc., nejenom o postoji k inteligenci ve vzdálenějším i nedávném časovém horizontu vyšel v časopise č. 6, ročník XVII. listopad 2009 

 

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .