Zpráva pro valnou hromadu Mensy v roce 2009 za kapitolu časopis

Stručné shrnutí vývoje časopisu za období červenec 2008 - červenec 2009.

Časopis Mensa prošel v minulém roce (od předchozí valné hromady) radikální změnou vzhledu, spojenou s významným omlazením a zpestřením celkového grafického stylu, kterou přinesla změna na postu sazeče, kde Petra Pelikánová vystřídala Luďka Kováře. Především díky ochotné, obětavé a zodpovědné práci všech členů redakce a zájmu přispěvatelů z řad členů došlo také ke zlepšení kvality nejen po stránce grafické, ale i po stránce obsahové.

Největší rezervy v současnosti vidím ve stálém nevyužití potenciálu získávání příjmů z reklamy, které by umožnily zaplatit mimo jiné kvalitnější papír a barevný tisk. Reakcí na tento stav je počínaje nadcházejícím číslem významné snížení cen reklamy.

Na závěr bych chtěl na tomto místě upřímně a srdečně poděkovat lidem, díky jejichž obětavé práci mohl časopis v předchozím roce vycházet, především: Petře Pelikánové, Jiřině Vlkové a Hance Svobodové; dále pak členům redakce: Lence Brzuskové, Erice Daňkové, Lucii Kučerové, Lucii Malechové, Pavlu Opltovi, Veronice Partikové, Lucii Svitákové a Vilému Váchovi; překladatelům: Barboře Adlerové, Milanu Bubalovi, Haně Erbsové, Jiřímu Chmelovi, Zuzaně Polákové a Petru Psutkovi; korektorům: Veronice Flídrové, Martinu Hájkovi, Čestmíru Kalusovi, Janu Kašparovi, Ivo Kučerovi, Vojtěchu Pišlovi, Evě Tobiášové, Danielu Urbánkovi a Zdence Vojáčkové, dále všem mnohým přispěvatelům, bez Vás by nebylo ani co opravovat, ani co sázet, a samozřejmě i Vám laskavým a tolerantním čtenářům.

Autor: Tomáš Kubeš

Související články:
Stažení časopisu Mensa
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .